הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
והעיקר לא לפחד כלל | מסר

והעיקר לא לפחד כלל | מסר

מסר חדש מצורף

ו ניסן תשפ

דניאל , כ"ה אלול התשע"ט 2019/9/25

אוי אבא אבא, הגענו, הגענו לפתח, פתח הגאולה.
אבא, אני יודע מה שעומד להיות פחות או יותר, אבל אני לא יודע איך לא לפחד אפילו שאני בוטח בקב"ה במיליון אחוז, זה כ"כ מפחיד,
ואני לא מפחד עבורי, אני מפחד עבור עם ישראל. עם ישראל, העם האהוב כ"כ על הקב"ה. עם ישראל זה העתיד של העולם, של הנצח, כי
עם ישראל הוא חלק ישיר של הקב"ה
אנחנו כותבים הרבה שנים והרבה ממה שאני, בן, מנחם וכל האחרים שכתבנו משך יותר מ- 20 שנה – עכשיו זה קורה. הגענו לפתח,
עכשיו צריכים להיות מוכנים באמת למה שעומד להיות. אני לא יכול להגיד בדיוק מה שעומד להיות, אבל בערך אני כן יודע, אני יודע
מספיק כדי לעזור לכולנו להתכונן.
לפני שנים כשדברנו כך, אז אנשים שאלו מה לעשות ואמרנו שצריכים לאגור הרבה אוכל, הרבה שתיה גפרורים וכו', שיהיה לנו אור,
שיהיה לנו איך לבשל וכו' וכו'. ואני אומר לכם עכשיו – אמרנו כן, כן שיהיה כי ידענו שזה ירגיע את כולם. אבל עכשיו בואו נגיע לאמת,
לאמת הברורה. כל העניין של תהליכי הגאולה המתחילים עכשיו ובעצם למעשה זה כבר התחיל, אבל המטרה של כל התהליכים זה
להביא את כולנו, את כל עם ישראל לגאולה השלמה, להביא אותנו ישירות לקב"ה, באמונה וביטחון מלאים בלי פחד וזה תהליך קשה
ביותר וזה לא יהיה פשוט וכולנו צריכים להתכונן בצורה נכונה.
עכשיו, טוב יש לכם אוכל , יש לכם שתיה וכו' – אבל זה לא יהיה מספיק. לא משנה כמה אוכל יש לכם, זה לא רק שאתם תאכלו, מה עם
כולם מסביב? מה עם השכנים? תמיד יהיו אנשים שירצו לאכול אצלכם כי אין להם. ויכול היות שירצו גם באלימות כי ישנם בני אדם
שמוכנים לעשות כל דבר כדי לחיות גם אם זה לא חיובי. אבל תירגעו עם ישראל, זה לא יהיה כך בארץ.
ברגעים הראשונים, בימים הראשונים האוכל שיש לכם במחסן אולי ירגיע אתכם, אבל בשלב מסוים זה יגמר כמו ביציאת מצרים.
ואסור לנו להיכנס לפאניקה כמו היהודים במדבר שבאו למשה בטענות שאין מה לאכול.
הדבר היחיד שירגיע אתכם זה הביטחון בקב"ה – שכל מה שהוא עושה זה לטובתנו, הוא יודע בדיוק מה שאנחנו צריכים.
ומה אנחנו צריכים באמת? אנחנו צריכים לאהוב אותו, להיות הבנים שלו, הבנות שלו, הוא אבא שלנו.
אנחנו צריכים להיות בטוחים ב-%100 שהוא יציל אותנו. אפילו אם קורה שאנחנו עוזבים את העולם הזה – זה לא נקרא למות או להיעלם
מהמציאות – זה אומר רק לעבור למקום אחר בינתיים.
אנחנו צריכים להאמין עם כל האמונה שאנחנו יכולים להרגיש, עם כל הלב, עם כל הנשמה, אנחנו צריכים להאמין שהקב"ה הוא הכל יכול
והוא יציל אותנו – כי הוא אוהב במיוחד את עם ישראל ואנחנו נהיה חלק של הנצח, הקב"ה מתכנן את הנצח שלנו יחד איתו.
אנחנו חייבים לעבוד חזק על הביטחון שלנו – כי רק ביטחון ואמונה יצילו אותנו, וזה לא משנה אם יהיה אוכל או לא, ה' יאכיל אותנו, זה לא
משנה אם יהיה לנו מים או לא – ה' יתן לנו.
אנחנו נהיה כמו היהודים שיצאו ממצרים והיו במדבר,
כשיצאנו ממצרים לקחנו אתנו – כסף, זהב, בהמות וכל מה שצריך, יצאנו עשירים – אבל מה היה חסר לנו? הדבר הכי חשוב – אוכל!
היה לנו רק קצת וה' הציל אותנו – וכך חיינו 40 שנה במדבר בלי כלום – וה' נתן לנו הכל – גם מים, גם אוכל, גם ביגוד – הכל הכל –
קבלנו את מה שהבנאדם צריך בשביל לחיות, בשביל להתקיים, בשביל להיות רגועים כדי שנוכל לשבת, ללמוד תורה ולהתפלל כדי
להתקרב לקב"ה וכו'.
אבל עכשיו עם ישראל – התרחקנו בצורה איומה, ממש פחד עד כמה התרחקנו מהמקור שלנו, מהאמת שלנו – האמת שהיא הקב"ה
והתורה שלו.
והכל, הכל – ביקום ומעבר ליקום – זה אך ורק הקב"ה – ואם אנחנו לא מחזיקים חזק בתורה – שהיא הקשר שלנו עם הקב"ה – אוי לנו.
ואפילו אם אנחנו חושבים שאנחנו קרובים – זה לא נכון, בדור שלנו זה לא נכון,
אנחנו כן לומדים תורה – אבל לא כמו שלמדו פעם שאפילו בקושי היה משהו לאכול וחיו בעניות ולפעמים לא היה להם מעיל בחורף – ובכל
אופן למדו, למרות הכל חיו קרובים לקב"ה מאד מאד – לא כמו הדור הזה. עם כל הקשיים הם נשארו נאמנים לגמרי לקב"ה עד גיל מבוגר,
וכשהלכו לעולמם – הם לא פחדו, זה היה כמו לעבור מחדר לחדר, הם ידעו שהמוות הוא לא הסוף – זו רק מעבר לשלב הבא. אם האדם
הוא חלק של התורה – הוא נהיה של הקב"ה ומוות לא מפחיד אותו, לא כמו אדם שלא קרוב לאמת.
ואבא, עכשיו יהיה מבחן ענק, אנחנו נצטרך להחזיק חזק באמונה וביטחון שלנו בקב"ה,
הבעיה היא כי בדור שלנו אין לנו את האמונה והיכולת להחזיק חזק בקב"ה, אין לנו את האמונה שה' הוא הכל יכול, אין לנו את הביטחון
שה' יציל אותנו, אין לנו את אהבת ישראל שה' אוהב כל כך ורוצה מאיתנו. רוב היהודים אפילו לא שומרים מצוות – שזה מנתק אות ם
מהיכולת להאמין %100 שה' הוא בורא העולם והוא יכול להציל אותנו בשנייה.
אנחנו צריכים להתחיל עכשיו, כי עוד מעט תהיה ירידה חדה בכל הגשמיות שהעולם משחק עם זה. כל האינטרנטים, כל הטלוויזיות
והסרטים, כל הבידור וכל הדברים שעושים את החיים הרבה יותר קלים – המיקסר, המקרר, מכונת הכביסה, כל הכלים הח -ד פעמיים, לא
משנה מה – כל הדברים שעושים לנו את העבודה – זה לא יהיה, העולם יהיה ריק מכל הדברים שקוראים לזה קידמה.
זה לא קידמה – זו נסיגה ולמה? כי הגשמיות הזו עושה הפרדה בין היהודי לקב"ה וזה אסון. זה האסון.
אז בגלל כל מיני סיבות לא יהיה לנו את כל זה – לא יהיה חשמל ולא יהיו כל הדברים שעושים לנו חיים קלים.
החיים הקלים האלה לוקחים מאיתנו את השכל, זה מרחיק מאיתנו את היכולת להרגיש אמת, להרגיש בתוך הלב, בתוך הנשמה את
האמת, האמת שהיא הקב"ה.
אז מה אנחנו צריכים לעשות?
עוד מעט יגיעו החגים, אנחנו צריכים להיות רציניים ולהתפלל חזק לקב"ה שיציל אותנו, קודם כל מכל העברות שלנו, ושלא נשקר לעצמנו
שאנחנו בסדר כי אנחנו לומדים, נותנים צדקה, שולחים את הילדים לחידר ואת הבנות לבתי יעקב ואנחנו נראים פחות או יותר כמו כל
החרדים. זה לא מספיק, הבתי יעקב פה בארץ ובהרבה מקומות בעולם מלאים אפיקורסיות שהכנסנו לבתי הספר כדי שנמשיך לקבל כסף
מהממשלות. המטרה של הממשלות כאן בארץ ובחו"ל זה להרוס את הדת היהודית ולעשות אותנו גויים – חס ושלום.
ואם אנחנו ממשיכים עם זה – אין לנו עתיד בדור הבא לא יהיו יהודים כמו שצריך ו ה' לא יתן לזה להמשיך.

ה' יציל גם את הגויים, אבל עיקר העיקרים זה עם-ישראל ובגלל זה הגויים שונאים אותנו כ"כ ורוצים לגמור אותנו, כי את האמת הזו הם
יודעים, ואלה ששולטים על העולם עכשיו – הם עובדים ע"ז ומתפללים לשטן שלא נדע והם יודעים את זה, ומשך כל ההיסטוריה של העולם
– הם ידעו את זה, הם יודעים שהיהודי הוא האהוב של הקב"ה, והגויים עם כל הכוחות שלהם מנסים לגמור אותנו.
העולם עכשיו כביכול תחת השלטון של השטן עצמו. ה' ישחרר אותנו מזה – אבל אנחנו צריכים לרצות להשתחרר מהשקר.
השקר הוא כ"כ גדול שאי-אפשר לתאר, הוא מפלצת והוא שולט כמעט על כל בנאדם בעולם שלנו היום. ולמה? כי נהיינו חלשים – כי עגל
הזהב עוד מושך אותנו ואנחנו צריכים לחזור לאמת.
אתם תראו כי מה שאני כותב עכשיו – זו אמת, כבר יש פשיטות רגל גדולות מאד, יש עליות וירידות חדות בבורסות בעולם, יום ככה ויום
ככה וזה מראה על חוסר יציבות כלכלית.
אני מבקש מאד מאד עם כל הלב שלי עם כל הנשמה שלי – מכל יהוד –י לעשות אחורה פנה וללכת רק לכיוון הקב"ה – לבטוח רק בו ולא
בגשמיות שלנו, כי עוד מעט לא תהיה לנו הגשמיות המוגזמת הזו, אנחנו נהיה תלויים אך ורק בקב"ה, ובעצם גם עכשיו זה כך – אבל
אנחנו חושבים שאנחנו תלויים בראשי ממשלות, במשטרה, בבתי החולים, ברפואה ובכל מיני דברים וכו'.
עם ישראל, אני לא אמרתי את הכל, אבל ממה שאמרתי – אתם יכולים להבין – מי שיש לו נשמה יהודית באמת, או אפילו גוי שמבין אמת
– יכול להבין איפה אנחנו נמצאים – ובאיזה סכנה אנחנו נמצאים. אנחנו חייבים לחזור לאמת, לחזור לקב"ה כמו שצריך.
ולא לפחד, כי אם היהודי יהיה עם הקב"ה – הקב"ה יהיה איתו. הקב"ה יציל כל נשמה שעמדה בהר סיני, הוא יציל את כולנו – אבל
אנחנו צריכים לחזור בתשובה, אנחנו צריכים להראות לו – שאנחנו נאמנים – ולא כמו במדבר – כאשר ראינו כי משה רבינו לא מגיע בדיוק
בשעה שחשבנו, אז יצרנו את עגל הזהב, ומאז – אפילו שעגל הזהב נהרס – הוא עדיין קיים, הוא קיים בעולם הרוחני של השטן והוא
משתמש בזה בכל דור ודור.

עם ישראל, בואו נעצור את זה עכשיו, בואו נלך אך ורק לקב"ה. בואו נהיה נאמנים אך ורק לקב"ה ולא לדולר ולא לשטרלינג ולא ליורו ולא
לשום דבר – רק לקב"ה. אם נהיה נאמנים לו – נגיע לנצח בעזרת השם ואם לא ….

הרבה מכם יגידו כי מה שאני אומר זה מפחיד, והם לא רוצים לפחד, אבל חייבים לפחד, כי זה רציני ביותר, זה הדבר הרציני ביותר שקרה
מאז שקבלנו את התורה, אז אנא, תקראו את זה ברצינות כי זה רציני באמת.

אַל תִּירָא מִפַּחַד פִּתְאֹם וּמִשֹּׁאַת רְשָׁעִים כִּי תָבֹא.

שאלה: מה עם הממשלה והבחירות?
תשובה: אם זה לא היה כ"כ עצוב אז זו היית ה קומדיה טרגית, אבל זה עצוב מאד.
סוף סוף מגלים את השטחיות והאנוכיות שלהם. אנחנו רואים כבר את הסוף של המדינה, של מדינת ישראל אשר רשעים בנו אותה, תכננו
אותה והשתמשו ביהודים טובים כדי לבנות אותה.
אבל מאחר ולמנהיגים הרשעים יש מטרה לחסל ח"ו את הדת היהודית, אז עכשיו ה' מבלבל אותם ומוריד אותם ובעתיד הקרוב הכל
יתפרק.
היהודים האמיתיים שמאמינים בקב"ה ולא במדינת ישראל לא צריכים לפחד. ל יהודים שמאמינים שחזרנו לארץ-ישראל ולא למדינת-ישראל
שהיא מדינה זרה שאינה שייכת לעם-ישראל.
ואל תבלבלו את המילים שלי –
ארץ-ישראל שייכת אך ורק ליהודים שהקב"ה נתן לנו אותה וזה ישאר שלנו לנצח.
ומדינת-ישראל – בעתיד הקרוב תתפורר ותיפול וכל המנהיגים הרשעים הפחדנים יברחו מפה, וכאשר ה' יהרוס את רוב העולם הם ילכו
יחד איתם…
שאלה: שמעתי שהחומר "קרטין" שנמצא בתכשירי שמפו ומרכך לשיער מיוצר על בסיס שיער של נשים מהודו ויש כאן חשש של עבודה-
זרה. האם זה נכון?
תשובה: זה נכון, צריכים להסתכל על כל בקבוק ובקבוק ומי יודע אולי מכניסים את זה גם לאוכל. הבעיה היום היא שיש כ"כ הרבה מפעלים
שמייצרים אוכל ודברים שאנחנו מורחים על העור וזה נספג בתוך הגוף ומצטבר בכל מיני מקומות, מי יודע איזה מחלות זה מביא.
כמעט בכל דבר יש 20 מרכיבים פחות או יותר ואנחנו לא יודעים מה זה. אנחנו רק יכולים להתפלל חזק שהגופים הנותנים את ההכשרים
יודעים מה כל הדברים האלה כי זה מאד קשה לעקוב אחרי זה כל הזמן, כי פתאום יכולים להוסיף משהו בלי לשים לב.
צריכים להיזהר, אבל קשה לדעת מה כן מוסיפים ומה לא מוסיפים ואולי יש לזה שם אחר. הם מבלבלים את כולם.
אנחנו צריכים להתפלל חזק לה' שעם כל הטרף שיש בעולם הזה – שלא נאכל או נשים על הגוף שלנו בטעות טרף, כי הכל מבולבל וגם
לרוב ההכשרים אין את האפשרות לעקוב אחרי הכל.
סוף המסר.

השאר תגובה