הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
חותם שהתגלה בעיר דוד מרמז על הגאולה הקרובה

חותם שהתגלה בעיר דוד מרמז על הגאולה הקרובה

2 חותמים שהתגלו זה עתה בעיר דוד – מתקופת מלכות דוד ובית ראשון נושא את השם: סעריהו בן שבניהו. שימו לב לרמזים ולגימטריה

השם על החותם מרמז על "ביאת המשיח = 776 " – הפלא שגם המסתתר 776 (המסתתר זה לקחת את ההפרש בין אות לאות ושוב נקבל את השנה!! זה שקוף כמעשה אלוקי)  – הראשי תיבות וסופי תיבות 424 = משיח בן דוד – פלא פלאים

עוד מעניין שביום פרסום הידיעה זה בדיוק 76 יום מעשרה בטבת – 76 = בן דויד – ראה שעון ספירה מי' טבת כאן בלינק

 לינק לידיעה ( ערוץ 7 )

חותםרמז לביאת המשיח = 776

One comment

 1. בס"ד אהוד אודי ראובן

  בס"ד
  מתנה גדולה לכול המגיבים כאן באתר הזה !
  כתוב בתהלים מזמור ע"ב " ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים " ייראוך עם שני יוד' אחד מלשון ראיה והשני לשון יראה . ' עם שמש ולפני ירח ' זוהי פעם יחידה בתנ"ך בסופי תיבות 'משיח' 'דור דורים' כמניין 470 כמו גם 'שלמה המלך' וכן 'עת' ( בסוד עת לעשות ליהו'ה הפרו תורתך ' וכן 'תנ"ך ' וכן ' וגאלתיך '( בסוד מגילת רות ליני כל הלילה ….) וכן ' ואבני אלגביש בחמה ' ( יחזק-אל יג' יג' ) וכן בסוד מחיית עמלק במילוי ( עין' מם' למד' קוף' 470 ) וכן ' מלך מצרים ' בסוד מבחן כוונת המקרא על מה שאמר פרעה למשה במכת הברד בסוד הפסוק ( אבני אלגביש ) ' יהו'ה הוא הצדיק ואני ועמי הרשעים ' שכאמור את הפסוק הזה אפשר לפרש בשני אופנים כביכול הראשון שיהו'ה הוא הצדיק ואני – ואילו – עמי הרשעים ' והשני ' יהו'ה הוא הצדיק -ואני ועמי הרשעים ' . וכידוע במיכה ז' כתוב ' כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות ' והזוהר הקדוש בפרשת בשלח מבאר את פסוק זה שהוא בעצם נאמר למשה בסוד צאתך ולא צאתכם דהיינו לשון יחיד וגם את המילה אראנו מסביר הזוהר כי נכון היה לכתוב ' אראך ' ולא אראנו ומאחר וכתוב ' אראנו ' דהיינו הכוונה היא למי שכבר ראה .
  ועכשיו בואו נתבונן ונבחין כי 'עת' במשולש עולה כמניין 1820 ואילו מילוי המילה 'עת' (עין' תיו' 546 כמניין נבוכדנצר מלך בבל ) ואילו נתון מסתתר 330 כמניין 'מסגד אל אקצא' ואילו מילוי האותיות לבד של המילה עת דהיינו ין' יו' 76 כמניין 'בן דויד' וכידוע דור דורים מרמז לנצחיות וזה כמו שנאמר עם שמש ולפני ירח לעלם ועד וכבר ביארנו ש-ס"ת עם שמש ולפני ירח אותיות משיח וכאמור משיח 358 כמניין יהו'ה מלך יהו'ה מלך יהו'ה ימלך , ואילו לעלם ועד 250 כמניין צדקנו , וכאמור במגילת רות ישנה שבועה מאת יהו'ה לגאול את השכינה כשיגיע זמן הבוקר בסוד המילה

  'וגאלתיך' (470 ) כאשר מילוי האותיות ויו' גימל' אלף' למד' תיו' יוד' כף' עולה כמניין 826 שזה גם המילוי של המילה אריאל אלף' ריש' יוד' אלף' למד' 826 (בסוד מאמר המדרש בילקוט שמעוני רמז רנט): "עלה אריה (הוא נבוכדנצר) במזל אריה (בחודש אב) והחריב אריאל (בית-המקדש), על-מנת שיבוא אריה (הוא הקב"ה) ויבנה אריאל ") ואילו הנתון מסתתר באותיות 'וגאלתיך' 804 כמניין 'משיח האמת' וכעת בואו נבחן איזה פסוק עולה כמניין 470 בתנ"ך כולו ונגלה שיש רק אחד כזה והוא קיים במזמור בו מוזמנת כול הבריאה להלל ולשבח את בורא העולם מזמור תהלים קמח' כמניין 148 גם ' פסח ' 148 בסוד ' כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות ' והפסוק כאמור הוא פסוק ב' דהיינו מה שהיה הוא ר"ת משה שיהיה ( הקרנה משודרגת ) וכאמור הפסוק הוא " הללוהו כל מלאכיו הללוהו כל צבאו " ודי לחכם ברמיזה שזהו רק קצה הקרחון אבל בואו ונוסיף לכם עוד נתונים מעודדים ביותר כתוב בנבואת ישעיהו פרק נא' 51 ( כמניין עשירית מהמילה ' שיר ' 510 ) ' וצדקתי לעולם תהיה וישועתי לדור דורים ' וכאמור ' וצדקתי ' זה סוד ' גלה צדקתו ' כמניין 638 דהיינו ' מקדש במקומו ' 638 וגם ' אברהם יצחק יעקב ' 638 דהיינו ימין שמאל ואמצע וגם ' הזוהר הקדוש ' 638 וגם ' כתר חי ' 638 וכו' , ואילו המילה 'לעולם תהיה' כמניין 596 דהיינו ' ירושלים ' כעיר שחוברה לה יחדיו ואילו המילה ' וישועתי ' צופנת בתוכה שתי אותיות י' ואות ו' שזה א' דהיינו העולם הרוחני יהו'ה ונותרו האותיות "תשעו' " 776 שזה גם השנה שלנו וזה גם מרמז על זמן ועל חיבור א' עם ז"ת ( ז' תחתונות ) וביטול הזמן בסוד ' אז ישיר משה ' ( אז חיבור א' עם ז' ) וגם כמניין ' למעני למעני אעשה ' 776 וגם כמניין ' יסוד עתיק יומין ' 776 וידוע שהגאולה היא ביסוד בסוד הפסוק ' וזכרתי את בריתי יעקוב …. ' ( פרשת בחוקותיי ) וגם כמניין ' ביאת המשיח ' 776 וכאמור המילה ' וישועתי 'מתייחסת לישועת יהו'ה יתברך תרתי משמע דהיינו גם בסוד ' כי יום נקם בלבי ושנת גאולי באה ' ( ישעיהו סג' ) , וגם בסוד ' וגאלתיך ' בסוד ' שכבי עד הבוקר ' שעל זה אמר האריז"ל זהו סוד הגאולה ונמנע מלבארו והכול בסוד ' ל-דור דורים ' ( ישעיהו נא' וכן תהלים ע"ב ) דהיינו דור 210 = 10 פעמים שם אהיה' שהוא שם הכתר כמבואר בזוהר הקדוש ואילו המילה דורים 260 כמניין 10 פעמים שם יהו'ה ודי לחכם ברמיזה להבין שזהו סוד תיקון עולם 712 כמניין קץ הפלאות 712

  כי נא' כמניין (51) פעמים כו' (26) עולה כמניין 1326 בסוד ' ישר תם שלום ' ( תהלים לז' (יחידה ) לז' (יחידה ) בסוד (' יחידה ליחדך ' ) וכאמור אלו הם שלושה סוגי תפילין כפי שגילה לנו ' הרב יצחק כדורי '655 ' גם כמניין דויד מלך ישראל ' 655 וגם כמניין ' הקדוש ברוך הוא ' 655 ( ' ישר ' דהיינו אותיות רש"י
  ' תם ' דהיינו רבינו תם ' שלום ' דהיינו שמושא רבא תפילין לימים עליהם נאמר שזכינו בברית חדשה ברית שלום כמבואר ביחזקאל לז' שם מפרש המלבי"ם עליו השלום ומפרשים נוספים שזו תהיה ברית עולמים המחייבת את הנותן בכל תנאי ) וכאמור ' ישר תם שלום ' כמניין 1326 בסוד ' כי עת/ה י/דעת/י כי ירא אלהים ' 1326 וכאמור המילה ידעתי שוב יש לנו שני י' ובאמצע המילה דעת דהיינו חיבור ימין ושמאל בסוד בית המקדש וכאמור 1326 זהו סוד עצום של סיום ברכת כהנים ' ישא יהו'ה פניו אליך וישם לך שלום ' דהיינו נגמרה הסתרת הפנים הללויה הללויה הללויה ממני אהוד ראובן בן אפרים ורבקה .

  שכחתי להוסיף כי גם יהי אור ויהי אור כמניין 470 וגם נעשה אדם 470 ואגב מזמור נא' בישעיהו מגלה שזהו הזמן שנחדול לנצח לשתות מכוס התרעלה ושהכוס מושמת ביד מוגיך דהיינו הסטרא אחרא כמו כן שכחתי לציין שבפרק זה יש פסוק מדהים בו כתוב " ופדויי יהו'ה ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגון נסו יגון ואנחה " ואם תתבוננו ותעמיקו להתבונן בפרק לה' בנבואת ישעיהו גם תבחינו שגם שם הפסוק הזה מופיע רק שבשינוי קל ושם לא כתוב ישובון אלא ישבון ולא כתוב ישיגון אלא ישיגו ולא כתוב נסו אלא ונסו והרעיון הוא שאותם יגון ואנחה שהם ס.מ ובת זוגו החלו לנוס בפרק לה' וכידוע אין נס אלא מפני הרודף וכאמור בפרק נא' כתוב ישובון דהיינו עם ו' והמילה עולה כמניין 374 כמו גם אחישנה 374 דהיינו מהיום בו החלה האחישנה שבתוך הבעתה בסוד הפסוק אני יהו'ה בעתה אחישנה צריך לספור 374 יום ואז מתמלאת הסאה ואז כבר לא כתוב ישיגו אלא ישיגון דהיינו ישיגו -ן' שזה עלמא דחירות ולפיכך לא כתוב ונסו אלא נסו בסוד בלע המות לנצח וכאמור אם תשאלו מתיי החלה האחישנה שבתוך הבעתה אז אומר לכם שבשנת התשע"ה ביום השואה יום כז' בניסן ביום בו ירדו גשמים עזים ללא הפסקה לפנות בקר וזה סוד הפסוק מזכריה יד' ( דהיינו זכירה דוד' ) שם כאמור כתוב " והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים חציים אל הים הקדמוני וחציים אל הים האחרון בקיץ ובחרף יהיה " וכאמור זה גם סוד כריתת היצר הרע כפי שכתוב ביואל ב' כ' ' ואת הצפוני ארחיק מעליכם והדחתיו אל ארץ ציה ושממה את פניו אל הים הקדמוני ( דהיינו האותיות 'אל' שב-ס.מ שהם האותיות קדושות שחוזרות אל הים ( אותיות אלהי'ם הקדמוני דהיינו לשורשם בסוד הפסוק מישעיהו סג' ויז נצחם על בגדי כמבואר ברמח"ל במאמר הגאולה ) ואילו אותיות ס.מ שזה הרע שבאותיות של אותו 'יגון ' אל הים האחרון מלשון ים סוף וכאמור כתוב בקיץ ובחרף יהיה וזה סוד עצום כי ידוע שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמינו על פי הטבע דהיינו ,קודם ונמשך ,סיבה ומסובב ,עילה ועלול ,גורם ותוצאה וכאמור כשכתוב בקיץ ובחרף יהיה זה שני זמנים שונים שמתחוללים בו זמנית והכוונה היא בזמנה דהיינו בעתה ומעל זמנה דהיינו אחישנה ולפיכך גם כתוב שם באותו הפרק , והיה יום אחד הוא יודע ליהו'ה לא יום ולא לילה והיה לעת ערב יהיה אור " דהיינו שהיום הזה יודע שהוא ליהו'ה ששם בעצם החלה האחישנה שבתוך הבעתה וכאמור תספרו 374 יום מיום זה ותגיעו לטו' בניסן התשע"ו יום יציאת מצרים בסוד כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות ולא לשכוח שבאותו יום של יום השואה בירכנו מוריד הטל וברכנו משמע זו היתה תקופת קיץ ורק ששנס היה מעל הטבע מאת יהו'ה יתברך ולפיכך שם החלה האחישנה וכמובן יש בזה עוד המון רזים ואין זה המקום להאריך כי את הרעיון כבר תבינו ורק לסיום כתוב במפרשים שהששון הוקדם לשמחה על מנת שזה לא יהיה בהיסח דעת מאחר והששון הוא חיצוני והשמחה היא בלב ולפיכך הששון הוקדם לשמחה שמכין כלי זמר ליום בו יתקיים הפסוק ' הללוהו כל מלאכיו הללוהו כל צבאו ' ( תהלים קמח' 148 כמניין פסח ב' ) ודי לחכם ברמיזה הללויה הללויה הללויה !
  בס"ד חחח שכחתי להוסיף כי 1326 זה גם סוד ההבטחה לאחרית הימים ( שהיא המלכות הספירה האחרונה שנקראת אחרית הימים והיא כאמור השכינה וכנסת ישראל והיא הנוקבא כמבואר בזוהר והיא אות ה' האחרונה בשם יהו'ה בה כנוסים כל נשמות ישראל מלשון כנסת ישראל ) ממלאכי ג' בסוד 'וזרחה לכם יראי שמי שמש….' ( ' סוד יהו'ה ליראיו ' 353 כמניין ' אור עולם ' וכמניין ' רז עולם ' וכמניין ' ה' שמח ' וכן ' שמחה ' ) בסוד אין גיהנום אלא לעתיד לבוא מוציא הקב"ה חמה מנרתיקה ( כשיוצא החמה מנרתיקה מתגלה המהות האמיתית של החמה שאותה הסתיר הנרתיק ודי לחכם ברמיזה ) ורשעים נידוני/ם בה וצדיקים מתרפאי/ן(קץ הימין בסוד שער הנו'ן עלמא דחירות בסוד ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין (דניאל יב' יג' ) בה וכאמור אמרנו 1326 גם כמניין ' ולהט אתם היום הבא אמר יהו'ה צבאות ' ודי לחכם ברמיזה הללויה הללויה הללויה ממני אהוד ר.

  בס"ד אגב אני ממליץ בחום לעשות כמוני ולקנות מקראות גדולות וללמוד מהמפרשים הטהורים את הפסוקים הללו שהצגתי כאן מאחר וזה יעורר בכם את הששון והשמחה ויחזק אותכם מאוד מאוד ותבינו שרזים אלו יכולים נגלו כי הכהן הגדול שהוא הקדוש ברוך הוא ( ישראל נקראת בת כהן ) טהר את הנגע צרעת בסוד ספר ויקרא פרשת תזריע יג' יג' בסוד כולו הפך לבן טהור הוא וזהו כאמור רז עולם וגם אור עולם וסוד יהו'ה ליראיו בסוד וזרחה לכם יראי שמי שמש וכידוע שמשון נקרא על שם הקדוש ברוך הוא ' שמשון '696 כמניין ' עתיק יומין ' 696 ואם תתבוננו בפרק נב' בישעיהו פסוק ו' ותתבוננו היטב ברזים הללו שכתבתי היום תבינו למה כתוב בפסוק שם ישעיהו נב' ו' " לכן ידע עמי שמי לכן ביום ההוא כי אני הוא המדבר הנני " וזהו גם סוד ' אין עוד מלבדו ' ר"ת 111 דהיינו אלף' וגם סוד ' זה הדבר ' 223 כמניין ' אין עוד מלבדו ' וכאמור זה הדבר אותיות ' זהב הדר ' ודי לחכם וכאמור ז' כפול ה' שווה 35 ועוד ה' כפול ד' שווה 20 ועוד ב' כפול ר' שווה 400 יחדיו 455 כמניין יד גדולה יד רמה יד חזקה ( שזה כאמור מב' המעלה ) וגם שלושת מילוי שם אהיה' דהיינו אלף' הא' יוד' הא' 143 ( קמג' )וגם אלף' הה' יוד' הה' דהיינו 151 דהיינו (קנא') וגם אלף' הי' יוד' הי' 161 דהיינו קסא' יחדיו 455 כמניין מם' שין' הי' דהיינו משה במילוי .

השאר תגובה