הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
חשיפה מדהימה!!! רבנים ודיינים חשפו פרשית זיוף עולמית -כיצד מערבבים שיער של עבודת אליליים מהודו – בשיער הפאות של הנשים

חשיפה מדהימה!!! רבנים ודיינים חשפו פרשית זיוף עולמית -כיצד מערבבים שיער של עבודת אליליים מהודו – בשיער הפאות של הנשים

1.21 מיליארדי הודים, מתוכם 85% סוגדי דת ה’הינדו”, 652 מיליון נשים, 28 בתי עבודה זרה (טמפלט) בכל אחד מהם מקריבים 40-85 אלף ראשים ביום. ההודים אינם מקבלים תשלום עבור השיער שהקריבו לעבודה זרה, השיער נמכר למעבדות לעיבוד שיער. אחרי העיבוד באירופה, השער נקרא אירופי ואין דרך לדעת מה מקורו. תקרובת עבודה זרה, אינה בטלה בשישים ולא במיליון ואסורה בהנאה ואין לה ביטול עולמי

מצווה גדולה לפרסם את הדברים בכדי להציל מאות אלפי נשים מסכנת עבודת אלילים!!!

סרטון על תהליך הפקת הפאה..

אשה שגלחה את שערה לפאה מספרת :

הבת שלי ממש חולה, תרמתי את שיערי למקדש בכדי שתתרפא

 

סרטון גזיזת השיער מבנות צעירות להפקת הפאה

 

בעל  מפעל לפאות- מספר על תהליך הפקת הפאות

 

 

……

רבי מלובביץ1

 

 

  
 Poster-avoda-zara (1)