הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
יש רעש גדול מאוד בשמים על גזרה מאוד קשה על עם ישראל – כל מי שיראה את הסרטון יקבל חיזוק עצום לא לפספס

יש רעש גדול מאוד בשמים על גזרה מאוד קשה על עם ישראל – כל מי שיראה את הסרטון יקבל חיזוק עצום לא לפספס