הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
כלך יפה רעייתי- חדש! מדהים! – בהוצאת בחגוי הסלע

כלך יפה רעייתי- חדש! מדהים! – בהוצאת בחגוי הסלע