הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
כל העולם תלוי בתשובה של עם ישראל | מסר

כל העולם תלוי בתשובה של עם ישראל | מסר

שני מסרים מאת ב. גולדן מהזמן האחרון תשפ”א

אבל עם ישראל – אתם עכשיו ישנים, אתם דואגים לגשמיות שלכם במקום
לרוחניות שלכם. שכחתם הרבה דברים שאתם צריכים לדעת כמו צניעות,
כמו טהרת המשפחה, כמו כשרות והרבה מאוד דברים חוץ מזה.
עם ישראל – תתחילו לעשות תשובה – זה הנשק היחיד שיש לנו

היום יום ראשון .
והיה זמן מאוד מאוד קשה בסוף השבוע. הייתה אלימות בבני ברק
בצורה בלתי נסבלת.
ברור שאנחנו בזמן של הגאולה השלמה, אבל זה תהליך. והתהליך
הוא להגיע למצב שעם ישראל יעשה תשובה. אבל אנו לא עושים
תשובה רק בשביל הדור הזה. אנו עושים תשובה בשביל כל הדורות.
אנחנו עם כל כך קטן לעומת כל העמים. עם שעלה פעמים רבות
לגובה רוחני שקשה אפילו לתאר וגם נפל כל כך נמוך שאין חשק
לתאר את זה.
עכשיו הגענו – עם ישראל – לדרגה הכי נמוכה שאפשר להגיע
ולשרוד. מעכשיו אנו חייבים לעלות. חייבים לעשות תשובה ולהבין
איפה אנו לא בסדר? ולמה אנו לא בסדר?
עם ישראל– אנו הדור שצריך לתקן את הכל.
בינתיים אני לא רואה שאנו עם ישראל מבינים מספיק טוב בכלל –
למה אנו לא בסדר?
בתור חרדים אנו יכולים להצביע לחילוניים שבוודאי זה בגלל שכ”כ
הרבה חילוניים לא שומרים מצוות ומתנהגים כמו גויים, אבל אנו
החרדים מתפללים שלוש פעמים ביום, שולחים את ילדינו לחדרים
כשרים למהדרין, אנו בונים סוכה בסוכות, מתפללים בבתי כנסת בכל
החגים, משתדלים לעשות את כל המצוות – אז למה אנו הדור הכי
נמוך?
מי שגר בארץ גם נלחם פיזית נגד )החילוניים( הרשעים ששונאים את
הדת. היהודים בחו”ל משתדלים לטוס הרבה לארץ ישראל להתפלל
במקומות הקדושים, נותנים כסף לצדקה, שולחים את הבנים והבנות
שלנו לפני שמתחתנים ללמוד בסמינרים וישיבות בארץ הקודש – אז
למה אנחנו לא בסדר?
נכון שאנו עם קטן יחסית במספר ואם סופרים רק את החרדים אז אנו
עוד יותר מעטים – אז מה לא בסדר?
אנו עושים כל מה שאפשר אז למה אנו סובלים כל כך עכשיו במיוחד
בארץ ישראל?
התשובה היא: שיש הרבה דברים לא בסדר בקהילות שלנו. וגם יש
דברים חשובים שאנחנו לא בסדר, אז לכן העולם נשאר בלי תקווה,
כי אנו החרדים, שאנו למעשה מספר קטן של היהודים בעולם, מספר
מאוד קטן ביחס לאוכלוסיית העולם ואפילו כעם אנו קבוצה קטנה
יחסית של יהודים בעולם – אז אם אנחנו לא נחזור בתשובה באמת,
פשוט אין תקווה בכלל לעולם הזה שקיים, אין תקווה בכלל שימשיך
להיות.
התשובה לכל זה: התקווה היחידה לכל המצב הזה הם היהודים שבכל
אופן שומרים את המצוות כמו שהשם רוצה, מגדלים את ילדיהם כמו
שהשם רוצה והשם יציל אותם והעולם של העתיד יהיה בנוי על
המעטים שי שארו באמת נאמנים להקב”ה לגמרי.
עם ישראל נכון לעכשיו אפשר להציל את כל עם ישראל, אבל אנו
בשביל זה נצטרך לשנות את עצמנו ולהוציא מחיינו כל השקר של
העולם הזה. שבגלל החיים הטובים כביכול מאז מלחמת העולם ה – 2
זו הייתה טרגדיה ענקית שהיה צריך ללמדנו שמי שמתרחק מהתורה
מהקב”ה –
סובל מזה מאוד. במיוחד דור של יהודים שהשם נתן להם את
הצדיקים הכי גדולים, הכי מיוחדים. כל ההיסטוריה של הגלות של
היהודים באירופה – מאות שנים היהודים פרחו עם הצדיקים הגדולים
שהקב”ה נתן להם, אבל ברגע שפתחו את הגטאות ונתנו ליהודים
להסתובב ולגור עם הגויים, היהודים התחילו להתדרדר עד שבשנת
1939 למניינם רוב היהודים באירופה היו מחללי שבת וד’ הציל אותם
בזה שהביא את הנאצים להזכיר להם בצורה קשה ביותר מה הם
צריכים לשלם כדי להיות יהודי אמיתי. אבל ד’ ריחם מאוד על עמ”י
וכל יהודי שהלך למוות עם “שמע ישראל” על השפתיים הלך ישר
לגן עדן. עכשיו אתם בטח לא מבינים איזה חסד זה היה לעמ”י
שבאירופה? ד’ הציל אותם, אבל זה לא נראה כאילו שהשם הציל
אותם, רק מי שמאמין , מבין שהשם הציל אותם. קשה להאמין איך
זה היה חסד לעמ”י? גברים נשים וילדים למות בצורה כל כך אכזרית
וגם מי שהמשיך לחיות מי שעוד חי בצורה אכזרית מתחת לשלטון
של נאצים.
והתשובה היא: שהשם ברא את העולם הזה בשביל היהודים. מאדם
וחוה עד האבות, יציאת מצרים, בתי המקדש הראשון והשני והגלות
שכוללת את מדינת ישראל – היהודים סבלו. הם עלו לרמות גבוהות
ענקיות רוחניות ונפלו מאוד נמוך. ועכשיו אנו ברמה הכי נמוכה ועוד
פעם העולם נגדנו.
וכל העולם סובל עכשיו – לא רק אנחנו. וזה הסוף – הסוף של העולם
כמו שהכרנו אותו מאדם וחוה עד היום הזה. אנחנו ממש בשלבים
אחרונים עד הגאולה השלמה. אבל זה תלוי בנו – אם נזכה או לא נזכה,
ח”ו.
משיח כבר פה. אבל זו גם תהיה מלחמה, אם נקבל אותו או נדחה
אותו, חס ושלום. כי אנו מבולבלים. יש לנו כל מיני חשבונות ויכול
להיות שלא נקבל אותו, חס ושלום. כי הוא לא בדיוק חסידות שאנו
רוצים שיהיה, לבוש שלו או סגנון תפילתו או לא משנה מה, אנו
מבולבלים ויכול להיות חס ושלום שנדחה אותו.
אבל עמ”י – עם כל תפילותינו ועם כל בתי הכנסת שלנו, עם כל
הרגשות שלנו כי אנו הטובים של הטובים בעולם הזה – זה לא נכון!
כי יש בינינו שנאת חינם בצורה מכוערת ביותר וכמה שיש יהודים
שנותנים הרבה כסף לצדקה, דרך חייהם הרבה פעמים לא מתאימה
לחרדי.
יש לנו חסידויות, קבוצות קבוצות, יש לנו ליטאים, יש לנו ספ רדים
ואשכנזים – כל אחד חושב שהוא הכי טוב. כל קבוצה חושבת שהיא
הכי טובה.
בן גולדן – יא’ שבט תשפ”א
אבל עמ”י – יש כל כך הרבה שנאת חינם בינינו שרק זה יכול להפיל
אותנו. לא רק אנו בדור הזה סובלים מזה, אבל זה הכי גרוע עכשיו.
מספרים על עיירה באירופה שהייתה שם מחלוקת נוראית בין יהודים
חרדים. כל העיירה הייתה יהודים, שהלכו אחד נגד השני. הייתה
מחלוקת איומה ונוראה. וביום שהנאצים באו לקחת אותם לאושוויץ
– הם עדיין רבו אחד עם השני בדרך לרכבות. וזה המצב של היום. חוץ
מהמחלוקות ואפילו שנראה בין חרדים לחרדים, יש גם את עגל הזהב
שמושך אותם, לחוסר צניעות ולדברים הרבה יותר גרועים בגלל
החוסר צניעות. שכחנו שהדבר הכי חשוב בעולם הזה – זה הקב”ה
ותורתו.
הרבה אנשים אפילו שנותנים צדקה וכאילו הם הכי טובים אבל
כשמסתכלים פנימה לתוך בתיהם רואים שהם למעשה ירדו מהדרך
והולכים לכיוון מצרים, עגל הזהב וכו’. יש סיפורים אצל החרדים לא
מעטים בעברות כאלה בקדושה.
עמ”י – ד’ ברא אותנו להיות העם שלו המיוחד. הסתכלו על העולם
עכשיו – תראו מה שקורה –כל הארצות הגדולות החשובות שכל כך
הרבה חרדים וגם סתם יהודים אוהבים לצאת מארץ ישראל, לטוס
לניו-יורק. אפילו היו נוסעים לדיסנילנד, לכל המקומות הלא רצויים.
הייתה תקופה שהיו טסים ללונדון מהארץ בשביל לתפוס את
המכירות של בגדים וכו’ בסוף העונה – וזה מוגזם, זה טירוף. הרבה יש
שנוסעים לקברי צדיקים אז זה טוב, אבל לא תמיד טסים בגלל זה, יש
פשוט שאוהבים לטוס. קבוצות גדולות של יהודים טסים לחו”ל
לאירופה להתפלל ליד קברי צדיקים ולא תמיד לשם שמיים, פשוט
אוהבים לטוס. יש סיבה לטוס. לא כולם כמובן.
עמ”י – כל יהודי ויהודיה, כל ילד וכל ילדה – צריכים לשבת ולחשוב –
מי אנו ומה אנו רוצים מהחיים, הרי הבן אדם חי עד גיל 70 פלוס, מה
קורה אחרי זה?
והשם שלח לנו עכשיו מצב שכאילו נפל עלינו באופן פתאומי, אבל
זה לא פתאומי, כי הרשעים מתכננים את זה הרבה מאוד שנים, זה רק
כאילו באופן פתאומי, כי אנו לא שמנו לב מה הם עושים, איך
מסובבים אותנו ומלמדים אותנו, אפילו את החרדים, לטעום את
הטעם הטרף אבל הנעים של העגל הזהב, שמושך אותנו לדיסנילנד
או למקומות אחרים וכל מיני אפשרויות לטוס, הכל בהכשר, לטוס
או להפליג באוניה או כשאין חשק להכין ארוחת ערב אז יוצאים
למסעדה כשרה.
השאלה: מה לא בסדר עם זה? כי זה לא שייך ליהדות, זה לא שייך
לתורה.
המקום הכי חשוב של יהודי אמיתי – זה הבית שלו של אשתו ושל
ילדיו ולא צריכים לעזוב את הבית כל כך הרבה, כי זה הבית המקדש
הפרטי של כל יהודי ויהודיה.
נשים לבושות עם פאות שוודאי וודאי נראה כמו שיער ארוך ומסודר
יפה וצבועות עיניים וזה אסור, שאולי הולכות עם שרוול ארוך אבל
בדיוק מתחת למרפק, חצאיות במצב הטוב אולי ארוכות אבל
צמודות מושכות עיניי גברים שפקוחות לראות את זה, שבדורנו
הגברים לא כל כך חזקים בזה, שאין שמירת עיניים. ובכלל הדור מאוד
נמוך בקדושה וזה גרוע מאוד. אם לא נשתנה חס ושלום, אם לא
נבדוק את עצמנו ונתפוס איפה אנו לא בסדר ונתחיל לעבוד על עצמנו
אז לא נגיע חס ושלום לגאולה והיא מאוד קרובה.
אני יודע שאתם רוצים לשמוע מילים יותר יפות, יותר מבינות את
המצב שלכם, כמו שאתם רואים את זה.
אני רק יכול להגיד את האמת והאמת היא שאם לא נשתנה מהר ונבין
מה לא בסדר,ולא רק אנו אשמים בזה, גם הגדולים צריכים לכוון
אותנו לזה, קודם כל לאחדות. צריכים אחדות בעמ”י.
אין אשכנזים וספרדים – יש עם ישראל
אין חסידים וליטאים – יש עם ישראל
מי שלא יכול להאמין בזה ולא יכול לקבל את זה הוא לא יכול לקבל
את משיח צדקנו –כי הוא יהיה יהודי אחד ובתוכו יהיה הכל, הכל. מי
שצריך להיות משיח הוא יכלול כל התכונות: אשכנזי, ספרדי, חסידי,
ליטאי – הוא יהיה נציג של כולם, הוא יכלול את כולם. כלפי שמיים
הוא הצינור שלנו להקב”ה, הוא נציגנו להקב”ה, הוא משיח בן דוד.
דוד המלך הוא היה מלך של כל עמ”י וכשניסו להילחם נגדו בסופו
של דבר הוא ניצח, כי הוא המלך.
כשמשיח מתגלה – הוא הרֶ בֶ ה, הוא הרב של כל עם ישראל. נצטרך
אחדות לגמרי בלי שנאה אחד לשני, בלי קבוצה אחת נגד השניה,
כולנו נצטרך להיות כפופים למשיח כולל גדולי הדור, הרבס, רבנים,
אדמו”רים וכו’. איך נעשה את זה? איך נעשה את זה? זה ייקח כח
רוחני, כח רוחני מאוד חזק להבין את זה, לקבל את זה ולעשות את זה.
זה המבחן הכי גדול.
יש יהודים אפילו חרדים שעם הכל הם ילכו, הם יעלמו, כי לא היו
מוכנים לקבל את מלך המשיח. בגלל ההרגשה של שנאה, קנאה,
הרגשה שהם מחליטים, הם הצודקים, הם יודעים את הדרך להשם,
אבל אלה שיעשו תשובה ויורידו את הראש והגאווה, יתנו לעצמם
לקבל את משיח צדקנו באהבה וברצון ואלו לא משנה כמה הם
שישארו עם מלך המשיח, יקבלו אותו כמלך המשיח ויורידו את האגו
שלהם ויזרקו את האגו שלהם לפח ויהיו כפופים לגמר להקב”ה
והשליח שלו – הם יהיו הגרעין לעולם הבא, לעולם שכולו טוב ונעלה
ונעלה – נגיע לבית המקדש וכשנצא משם נרגיש כמה שאנחנו כבר
חלק של הקב”ה.
יותר אני לא יכול להגיד, אבל הסתכלו טוב מה שקורה בעולם. יותר
אני לא יכול להגיד חוץ מלבקש מכם להסתכל טוב בעולם ותראו את
התוהו ובוהו שקיים ותדעו שהעולם לא יחזור למה שהיה ואם לא
עושים תשובה מלאה עכשיו – אז אין עתיד בשביל יהודים כאלה. מי
שעם השם לגמרי, בלי אגו, בלי דרישות – ד’ יהיה איתו ויציל אותו.
אחרי כל כך הרבה שנים מאדם הראשון עד היום, שהנשמות באות
לעולם הזה וחוזרות לעולם הבא שוב ושוב עד היום הזה, אז עכשיו
אנו יכולים לקבל נצח נצחים, זה לא קל, זה יהיה קשה מאוד, אבל אנו
צריכים לעבוד על עצמנו ולא לשכוח יש א-ל אחד ומשיח אחד. אנו
צריכים להיות עם הקב”ה ועם מי שהוא שולח לנו להציל אותנו.
בנימין גולדן התחיל לבכות… – סוף

אני לא יודע מה להגיד. ליבי נשבר. ידעתי לפני שנים שנגיע לרגע הזה
בהיסטוריה, שנגיע לעולם של תוהו ובוהו , לפני ביאת המשיח. כמה וכמה
פעמים בהיסטוריה העולם כבר היה בבלגן גדול. רצחו אחד את השני, היו
כל מיני אסונות וכו’. וזה המצב שיש היום וכל המדינות בעולם סובלים מזה
וכל העולם תוהו ובוהו. והסיבה של התוהו ובוהו בעיקר עכשיו, זה שעם
ישראל עזב את הקב”ה, שלא נדע. אומנם יש יהודים חרדים שמשתדלים
לשמו ר על כל המצוות, אבל היהודים שמנסים באמת לחיות חיים של אמת
לפי התורה, הם מעטים מאוד כבר. וחוץ מהגויים שהם הכי הרבה שקועים
לגמרי בעולם הזה יש מעט מאוד יהודים ששומרים מצוות באמת.
אבל העולם ממש תוהו ובוהו. הגויים וגם רוב היהודים למעשה לא
מאמינים בכלום, הם רק מחפשים הנאות. אפילו הרוב לא מעניין אותם
להתחתן, להביא ילדים. רוצים מסיבות כל היום, כל השבוע, כל החיים.
בארצות המערב שזה אירופה, ארה”ב, קנדה וכו’ הם חיים לפחות עד היום
הזה עם רמה מאוד גבוהה חיצונית גשמית, אבל הם לא שמחים, אין להם
במה להאמין, הם רק רוצים הנאות, לצחוק, להנות מהצד הגשמי של העולם
הזה וזה המצב גם אצל היהודים פה, הלא דתיים בארץ ישראל. וגם יש את
היהודים שכן מבינים וכן רוצים ומשתדלים להיות קרובים להקב”ה, אבל
הם מעטים. העולם התרגל לעולם של טיסות לכל מיני ארצות, לטוס לכל
מיני ערים בעולם. בקיצור להנות כל היום, כל השבוע, כל החודש וכל השנה
בלי הפסקה. אבל זה לא רצון ד’. בגלל שזה לא רצון ד’, זה אסור לנו, זה
שטחי, זה טיפשי וזה שקר, זה ממש שקר.
מה יהיה עם ישראל? מה יהיה?
הרשעים רוצים להשתלט עלינו. ברוך ד’, בינתיים זה לא הולך להם קל. פה
בארץ ישראל התעוררו קצת היהודים ורואים בצורה מאוד ברורה שהגויים
לפחות הרבה מהגויים רוצים להתפטר מאתנו היהודים.
אוי, אוי, יויי. וזה נראה שאולי יצליח, חס ושלום, אבל זה לא יעזור להם.
אני יושב על הרצפה עם שק ואפר על הראש עם תפילין ואני בוכה ובוכה
ובוכה ובוכה…. מה יהיה איתנו – עם ישראל? האם זה כדאי להרוס את כל
הנצח שלכם בשביל לרדוף ולתפוס את עגל הזהב?
אבל אין ברירה, אנו צריכים להמשיך ואנו צריכים לזעוק לשמים. ואנו
בבעיה קשה. חייבים לעשות תשובה ולא יעזור שום דבר, צריכים לעשות
תשובה עם דמעות ולבכות, ולבכות, ולבכות ולהצטער על כל העברות
שעשינו.
כל היהודים בגלות בארצות אחרות – תזיזו את עצמכם! תבואו לארץ
ישראל! פה במדינת ישראל יש לנו ממשלה קשה מאוד שהיא גם חלק של
הרשעים שרוצים לחסל את כל היהודים והם ממשיכים את הרצון של
הנאצים לחסל את הדת היהודית, חס ושלום. וממשלה זו לא תיתן
בקלות ליהודים לעלות לארץ ישראל. האם לא שמתם לב שמדינת ישראל
עושה בעיות קשות לכל יהודי לעלות ארצה, לא נותנת לישראלים וליהודים
ה אמריקאים שרוצים לחזור או ליהודים שאין להם דרכון ישראלי. הם
ממש עושים בעיות וזה לוקח שנה – שנה וחצי אם לא יותר מזה לקבל
אישור מהישראלים כדי שיהיה אפשר להיכנס למדינת ישראל בתור עולה
חדש או תושב חוזר. אבל זה לא יעזור לרשעים, כי בסופו של דבר עם
ישראל ינצח גם באופן פרטי אם הם עם עצמם יעשו תשובה.
בכל אופן כל העולם על סף פיצוץ. תהיה לנו בעתיד הקרוב מלחמה שתתחיל
פה באזור ותתרחב עד שזו תהיה מלחמה עולמית.
המדינות של העולם יפסיקו את הכסף. המטבעות והשטרות של כל ארץ
וארץ, המזומן וכל מטבע יעלמו ולא יהיה לזה ערך בכלל. ואנו נשאר עם
חשבון בנק עם נקודות שזה משהו כמו כרטיס אשראי שנוכל לקנות אוכל,
בגדים, אבל זה יהיה מצומצם מאוד ולא יהיה לנו מספיק כסף-נקודות, עבור
מה שבן אדם צריך. אפילו לא לדבר ים הכי מינימאליים הכי פשוטים.
אתם לא מבינים שהעולם הולך להשתנות לגמרי. העולם כבר השתנה כל כך
בזמן אחרון עד שקשה להכיר אותו. וזה הכל מתוכנן ע”י “המאפיה”,
“המאפיה” העולמית שהשתלטה על רוב העולם.
עם ישראל – אנו יכולים להציל את עצמנו בעזרת ה’, אבל אתם צריכים
בשביל זה לעזוב את עגל הזהב שלכם את הרדיפה אחרי גשמיות וזה, אני
יודע – מאוד קשה לכם, אבל תתבוננו כבר אין עגל הזהב. הם סגרו אותנו
ואנו לא יכולים להרשות לעצמנו אפילו לחייך. יש לנו כל מיני צעצועים כמו
אייפונים שרק מביאים אותנו לסוף של העולם כמו שהכרנו אותו.
עם ישראל – הולך להיות הרס איום ונורא. הגיע הזמן לחזור בתשובה, לחזור
להקב”ה. ולא לתת כל מיני תירוצים למה זה קשה ואי אפשר לחזור
להקב”ה, למה לא לעשות תשובה. אני מרגיש שזה כל כך ברור שמיותר
לדבר על זה. אני מרגיש רע מאוד מזה שאתם לא מבינים דבר כל כך פשוט.
אני שמח שיש בכל אופן יהודים שחיים עדיין כמו יהודים אמיתיים לפי
התורה, אבל יש מעטים מאוד. ו בזכות המעטים האלה שעדיין שומרים
מצוות כראוי, יתעוררו פתאום והכל ישתנה. ונראה מרחוק את הגאולה
השלמה ואת משיח בן דוד בעצמו. ואנו נבכה ונבכה ונבכה. ולמה נבכה? כי
סוף סוף הגענו אל האמת ואז יהיה טוב גם בשביל גם עם ישראל וגם בשביל
כל העולם.
אבל עם ישראל – אתם עכשיו ישנים, אתם דואגים לגשמיות שלכם במקום
לרוחניות שלכם. שכחתם הרבה דברים שאתם צריכים לדעת כמו צניעות,
כמו טהרת המשפחה, כמו כשרות והרבה מאוד דברים חוץ מזה.
עם ישראל – תתחילו לעשות תשובה – זה הנשק היחיד שיש לנו נגד
הרשעים והחיים העקומים שיש היום. החינוך העקום. ולא לשכוח שהקב”ה
הוא ברא את העולם ומנהל את העולם ולא אנחנו. אבל אנחנו עם מעשים
טובים, עם אהבת ד’, עם הרצון שלנו שלא משנה מה יהיה העיקר זה –
לעשות את רצון ד’. עם יהודים כאלה, אנחנו נקבל את ירושלים האמיתית
וכל יהודי שחוזר בתשובה באמת ינצל.