הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
כמה שווה דקה אחת של צניעות?  בואי נעשה חשבון…יש לך הזדמנות לזכות לאלפי מצוות בדקה

כמה שווה דקה אחת של צניעות? בואי נעשה חשבון…יש לך הזדמנות לזכות לאלפי מצוות בדקה

להורדה  / הדפסת העלון:  כמה שווה דקה של צניעות– מצווה להפיץ בכל העולם

 תפילה לזכות לצניעות וקדושה:

“ריבונו של עולם, אבי אב הרחמן, מלא רחמים, זכני להיות קדושה וצנועה כמו שרה , רבקה, רחל ולאה, ותקרבני אליך יתברך בהתקרבות גדולה. אנא אלוקי ישראל, קבל תפילתי ברחמים וברצון כתפילת האמהות הקדושות, ועשה ברחמיך שאזכה להיות צנועה כל הימים. ותעבר בי את האמהות הקדושות, ותושיע אותי, ותגשים לי כל משאלות לבי לטובה ולברכה, וזכני להיות תמיד שמחה ומאושרת, אנא רחמן, זכינו לגאולה שלמה, ויתברך שמך לעולם ועד, אמן נצח סלה ועד

להורדה/ הדפסה: נא להפיץ לכל העולם, כי בזאת תלויה הגאולה

כמה שווה דקה של צניעות

 

למה בצניעות תלויה הגאולה?
האישה בעולם הזה מייצגת את השכינה הקדושה (מלכות של עולם אצילות).  תפקיד השכינה להשפיע  את כל השפע  שמקבלת מהקב”ה אל  ילדיה – לעם ישראל ולעולם כולו.
ברגע שאישה אינה צנועה, וגברים אחרים מהרהרים וחושקים בה, אז נחשב שהיא כמו שנופלת מרשות בעלה לרשות אחרת. אזי כנגדה בעולמות העליונים, השכינה מאבדת את הקשר הישיר שלה עם בעלה (הקב”ה) ונופלת  לרשות אחרת -לשבי, לכוחות חיצוניים, ולכן בגלל שנפלה, היא מאבדת את רוב  כוחותיה,  כי לא נמצאת במקומה הראוי צמוד לבעלה, ולא יכולה לעשות תפקידה ולהשפיע את כל השפע הראוי לבניה,
ועל דרך משל, זה כמו שאישה נשואה עם ילדים, יצאה מרשותו של בעלה ונופלת שבויה לחוטפים שמחזיקים אותה כבת ערובה ורוצים להנות ממנה. אזי אותה אישה,  איך תוכל להמשיך להשפיע במלוא כוחה ולטפל בילדיה?  עכשיו את מקצת הכוחות שנותרו בה מנצלים החוטפים. לכן בעלון הרצ”ב אנו נעשה חשבון וניווכח  שיש שכר עצום  וגדול ונשגב לאישה שהיא צנועה, ועל כל מאמץ וצער קטן שיש לה בענין הצניעות- שכרה מוכפל פי 100 , ואם היא בשמחה מהמצווה שכרה מוכפל פי 1000.  הבה נתחזק ונראה  שיש שכר עצום לפעולותינו .כי בזאת תלויה גאולתינו.