כתר תורה: מרן אליישיב זצ”ל- לקט דברי הרב בענין כיסוי ראש- אמת לאמיתה של תורה