לאור ציווי של מרן הגרח”ק- מעמד ביעור תקרובת עבודה זרה המצויה בפאות -היום בירושלים- כ”ה אלול תשע”ט