הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
שנאת ישראל,  שנאת הבריות, שנאת חינם ותיקונה , לא תשנא את אחיך בלבבך

שנאת ישראל, שנאת הבריות, שנאת חינם ותיקונה , לא תשנא את אחיך בלבבך

לא תשנא את אחיך בלבבך

fb_img_1463065482869 fb_img_1463065489955 fb_img_1463065495293 fb_img_1463065505388 fb_img_1463065510442 fb_img_1463065517652