הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
מאמר בשורת הגאולה