הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
מאמר מגן וצינה- רשב”י לדורו