הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
מבצע אלף סיומי זוהר- הרה"ג בנימין הכהן שליט"א