מדברי הכומר: אם מישהו ינסה לקחת מהם את ירושלים הקב”ה יטפל בהם בחומרה

שמעו את דבריו המדהימים של הכומר והמטיף הנוצרי… הקב”ה מביא סוף לגויים הוא אומר