הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
מדענים מצאו את הר סיני

מדענים מצאו את הר סיני

הר סיני – מדענים מצאו את הר סיני תחת לחץ כבד של הצבא המצרי שניסה להסתיר

לינק כשר