הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
מהי מטרת הגימטריה