מה האדם יראה בסרט על החיים שלו, רגע לאחר המיתה?- הרב מאיר אליהו