הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
מה מבשרים השטפונות ברחבי העולם – והפעם בלונדון

מה מבשרים השטפונות ברחבי העולם – והפעם בלונדון

בריטניה מוצפת: אלפי בתים בסכנה אחרי ינואר הגשום ביותר שידעה הממלכה, גשם כבד ורוחות עזות ממשיכים לגרום נזקים. מסילות רכבת נחסמו, וביקורת קשה נמתחת על טיפול הממשלה

  • מה מבשרים לנו השטפונות 

  • התשובה כתובה בתהילים צג' מדובר שם על התקופה שלפני הגאולה ה' מָלָךְ גֵּאוּת לָבֵשׁ – לָבֵשׁ ה' עז הִתְאַזָּר – תקופה שה' יראה את כוחו בעולם ויפיל את כל הבעלי גאווה "נשאו נהרות קולם, ישאו נהרות דכים" מאחר והגויים דיכאו את ישראל בגלות הקשה לכן עתה ערב הגאולה יבואו הנהרות וידכאו את הגויים, מידה כנגד מידה! 

  • נכתב"במדרש שוחר טוב" על מזמור צ"ג בתהילים ובמדרש ב"ר פ' נח מובא: שאחד מהסימנים שגאולתן של ישראל קרובה תהיה פקיעת הברית שנכרתה שלא להביא יותר מבול לעולם.

  • בספר "אוצרות אחרית הימים" מובא בשם הרשב"י שערב ביאת משיח יתרבו שיטפונות של מים בעולם עד שכל העולם יתהה האם הקב"ה עומד להביא מבול לעולם, כמו בימי נח? 

  • וע"פ זה ניתן להבין את תופעות הצונאמי שהתחדשו בעולם רק בשנים האחרונות ואת סופות ההוריקן הקשות שפקדו את ארצות הברית ושאר ארצות, ואת הפשרת הקרחונים המואצת בקטבים שעתידה להביא לעלית מפלס פני הים ולהצפת מדינות בעולם.

מתוך אתר ynet אזורים מסוימים בבריטניה נמצאים תחת המים זה יותר מחודש. ינואר האחרון הוא הגשום ביותר שנרשם בבריטניה, ובריטים רבים זועמים על הממשלה שלא עשתה לדעתם די למנוע הצפות ולסייע מהר מספיק לאלה שנפגעו מההרס. כוחות של צבא בריטניה הוזעקו כדי לבנות ביצורים מפני הצפות ולסייע במבצעי פינוי, והרשויות בבריטניה מזהירות כי אזהרות מפני נזקי מזג האוויר יהיו בתוקף גם בימים הקרובים, משום שגשמים כבדים צפויים להמשיך לרדת, ואיתם גם רוחות עזות.

514730901000100490328no 51472420100098490362no 51472340100091490735no 514723201000100490313no

One comment

  1. אסתר

    בתקופת הצונאמי התפרסם שהרבי הריי"צ (רבי יוסף יצחק שניאורסון) האדמו"ר הקודם מליובאוויטש כתב לפני כ-70 שנה בגליונות "הקריאה והקדושה" שלפני ביאת המשיח יהיו בכל העולם אירועים גדולים עם מים, ככתוב "מקולות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום ה'"

השאר תגובה