הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
מי לה’ אלי- מסר ממלך המשיח!

מי לה’ אלי- מסר ממלך המשיח!

 

בחגוי הסלע מציגים הרב בן ציון מוצפי: “חדשה מרעישה” – מסר ממלך המשיח!!!
התגלות מלך המשיח למרן רבינו עובדיה יוסף זצוק”ל בחלום הלילה
ובו מסר מלך המשיח מסר חשוב ביותר לעם ישראל
והוא – מה עלינו לעשות להחיש ביאתו במהרה בימינו אמן
יצא לאור העולם ע”י ארגון “בחגוי הסלע” להחיש גאולת ישראל בחסד וברחמים