הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
ממצאים חדשים בצפונות התורה לחיזוק הממצאים הקודמים של “עת רצון להתגלות משיח”

ממצאים חדשים בצפונות התורה לחיזוק הממצאים הקודמים של “עת רצון להתגלות משיח”

 במידה ולא ראית את הסרט עת רצון להתגלות משיח לחץ כאן

הממצאים נמצאו ע”י חיים שדה:

צופן נוסף המשתייך לאותו תאריך י’ טבת תשעו.
הצופן בדילוג 7965 אותיות והוא: “תשעו אליהו” מלמטה למעלה, נמצא בצד שמאל של המתבונן, מסומן במסגרות שחורות תשעו צבוע בצבע ירוק ואילו אליהו צבוע בצבע תכלת.
כל הנתונים מופיעים מצד שמאל של הצופן המרכזי והם:
“מושל ירד” מופיע באלכסון, ומתחבר למילה ‘מקדש’ מושל צבוע בצבע ירוק והמילה ירד צבוע בצבע כתום בהיר.
את המילה ירד חותך פסוק אשר בו מופיעים הנתונים הבאים:
“משמים”,מופיע במסגרת כחולה בדילוג של 3 אותיות והמילה מופיע בהיפוך.
בתוך המילה משמים מופיע המילה “משיח”, מסומן במסגרת אדומה וצבוע בצבע צהוב.
המעניין באותו קטע הוא המילים באותו פסוק המסומנות במסגרת שחורה “והשימותי את מקדשיכם”.
ההסבר כאן כפול גם מקדש משמים וגם משיח משמים אך בגלל שמדובר בצופן מרכזי המדבר על אליהו אז גם הוא משמים.
פסוק נוסף משמעותי המופיע במסגרת שחורה במרכז הדף והאומר: “והיה האיש אשר יבחר יהוה הוא הקדוש”
למטה מופיע בפסוק אחד המילה “משיח” בדילוג 2 אותיות ובהמשכה “יהוה”, שניהם מסומנים במסגרות שחורות וצבועים צהוב.
בצד הדף מופיע באלכסון “י’ טבת”, מסומן במסגרת ירוקה, צבוע בצבע כתום ומופיע באלכסון.
לסיכום התאריך י’טבת תשעו מדבר על משמים אליהו, משיח, אשר מופעים גם בשני צפנים אחרים וא להם הפעם מופיע גם המקדש.

הנה הצופן להגדלה לחץ על התמונה

10152023_1409235756013712_1387319168229727335_n

הנה צופן נוסף המחזק את הצופן הזה, הצופן הוא, “תשעו משיח בא” בדילוג 5132 אותיות, צריך להבין כי הצופן משיח בא יכול להופיע בצורות דילוגים רבים, אבל קיים רק צופן אחד שההתחלה שלו מופיע עם שנה, שנה שהיא במקרה תשעו. באותו דף צופן מופיע דברים מדהימים כמו “יבוא”, “אליהו” מילים אילו מופיעים בפסוק אחד כאשר המילה “יבוא” מופיע גם כ “יבוא” וגם כ”יבואו” באותו פסוק, המילה משיח המופיע באנכי מתחתיה האות י’ מה-שיוצר את המילה ימשיח [יעשה אותו משיח באמצעות משיחה בשמן המשחה], ואז יורד באלכסון המילה “בן-ישי” כאשר האות י’ משתלבת במילה ,ימשיח” , נוצר כאן תאור של :יבואו אליהו ומשיח ואליהו ימשיח את המשיח בו-ישי. גם זמן ההגעה שלהם הוא מופיע ומסומן כמו בצופן טבת עשירי מופיע קוד : “י’ טבת” , גם הזמן ביממה מופיע ומסומן: “בבקר בבקר” [עם שחר] ומעל לזה ומסומן: “מערב ועד בקר”.

וזה הוא דף הצופן המדובר להגדלה לחץ על התמונה:

1507715_1408703979400223_1507831578395710017_n