הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
ממקדשי תיראו – מה נחשב בשמים למי שמאחר לתפילה ולמי שיוצא קודם סיומה? האם מתקבלות תפילות שאר המתפללים אם יש  מישהו שמדבר בזמן תפילה?

ממקדשי תיראו – מה נחשב בשמים למי שמאחר לתפילה ולמי שיוצא קודם סיומה? האם מתקבלות תפילות שאר המתפללים אם יש מישהו שמדבר בזמן תפילה?

במקום שי ש חילול השם- על המאחרים לתפילה ויוצאים קודם גומרה

 

 

 

 

 

השאר תגובה