הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
מסע הנשמה- שיעור מרתק על מסע הנשמה בעולם הזה ובעולם הבא

מסע הנשמה- שיעור מרתק על מסע הנשמה בעולם הזה ובעולם הבא