הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
מסר חדש: העולם בדרך למלחמה

מסר חדש: העולם בדרך למלחמה

בס"ד, תקשור עם בנימין, ירושלים, כ' אדר תשע"ה (לפני האירועים בתימן)

אני מאד שמח שאתם ביקשתם שאני אבוא היום.

העולם מתחיל להראות לנו שזה הולך לכיוון מאד חזק של מלחמת העולם השלישית, וגם נפילה כללית של הכלכלה. ואני יודע שרוב האנשים בעולם מעדיפים לא לדעת את זה, ושואלים: אז אם כן – אז בשביל מה צריך לדעת את זה? וממשיכים עם המסיבות שלהם, עם עגל הזהב ['הַשְׁמֵן לֵב הָעָם הַזֶּה…'], כדי לא לחשוב, כדי לחלום שימשיכו עם הבועה הוורודה שכל העולם, רוב העולם חיים בזה מאחרי מלה"ע ה-2.

והיו לנו פחות-או-יותר ששים-שבעים שנה של חיים מה שקוראים 'טובים'. אנחנו, היתה לנו גשמיות ממש 'מעל לראש', אפילו העניים-כביכול שבארצות-הברית היו במצב הרבה יותר טוב מאשר הבינוניים באירופה לפני מלה"ע ה-2, מבחינת כל האוכל שהיה להם, וכל המכוניות וכו' וכו'. ואני יודע שזה לא היה משונה לראות בארה"ב איזה צריף, כשלפני הצריף הזה עומדת איזה קאדילק, צריף של כושים, אבל קאדילק היתה להם… וגם אנטנה בודאי שהיתה על הצריף כי טלביזיה היתה להם, וגם פטיפון, באותם ימים של שנות ה-50 היה להם… וכו'. אז אפילו העני ביותר באמריקה הוא היה בהרבה יותר עשיר מהעני באירופה לפני מלה"ע ה-2, וזו הסיבה שלכן לא רוצים לעזוב את זה. ולא לקח הרבה שנים עד שנות ה-60 שהכל פרח מבחינה גשמית, ובנו מרכזי-קניות, קניונים, עם כל מיני 'שמונצעס' (צעצועים), וקולנוע, וכו' וכו', ואח"כ יצאו כל מיני דברים אלקטרוניים ואינטרנט וכו' וכו', אבל לא רוצים לעזוב את זה.

וגם החרדים נכנסו לזה חזק. אני צוחק לעצמי כשאני רואה אשה ירושלמית עם פלאפון שתקוע לה מתחת למטפחת שלה, והיא הולכת ברחוב ודוחפת עגלה עם תינוק, ומדברת בפלאפון שמתחת למטפחת שלה… זה העולם שלנו היום. שכחנו מהעדינות, שכחנו מהצניעות, שכחנו מלהיות באמת יהודים. ברוך ה', ישנם עדיין כמה שהם כן עושים מה שצריך, משתדלים לחזור למה שפעם היה, אבל הם מעטים.

וזה לא סתם שישנה מסורת שרק שבעת אלפים יהודים יקבלו פני משיח צדקנו [חסד לאברהם מ"ג נכ"ב ע"ש, ור' בספר מלכים א' פי"ט לאחר מעשה אליהו בהר הכרמל: 'וְהִשְׁאַרְתִּי בְיִשְׂרָאֵל שִׁבְעַת אֲלָפִים, כָּל הַבִּרְכַּיִם אֲשֶׁר לֹא כָרְעוּ לַבַּעַל…']. אנחנו לא יודעים איך החישוב הזה נעשה ומה שזה אומר, אבל מה שברור שמעט אנשים ישארו. ובין היהודים – ישרדו רק אלו שבוטחים בה' ['וְהִשְׁאַרְתִּי בְקִרְבֵּךְ עַם עָנִי וָדָל, וְחָסוּ בְּשֵׁם ה'…', צפניה ג' י"ב], אלה שממש יודעים שאין כלום, אין שום דבר שקורה בעולם בלי הקב"ה, שהקב"ה גורם לכל הדברים שקורים בעולם, בין אם זה הנמלים שזוחלים על הארץ ועושים את שלהם, או הפיל הגדול, או האריה הטורף – זה הכל שייך לקב"ה.[ע"ז דף ג' ע"ב: 'מקרני ראמים עד בצי כנים…'].

ואם אנחנו חושבים שזה יעזור לנו מאד-מאד ללכת לרופאים – אז שתדעו סוד אחד: אף אחד לא מת דקה אחת לפני שהוא צריך! רק מה, רצים לרופאים, ומתפללים על נס [רבנו בחיי בהקדמה לפרשת שלח]. אבל אנשים סומכים על רופאים. והרופאים כיום, הרבה מהם, הם ממש רוצחים. לא כולם – ברוך ה', אבל הם לא המצילים אותנו [תהלים ס': 'שָׁוְא תְּשׁוּעַת אָדָם']. ורופא אמיתי, אפילו גוי, יכול להגיד לפציינטים שלו, שאני כלום – רק הקב"ה מציל. כי כל רופא-אמיתי שהוא רואה את האמת, אפילו גוי, יודע שברוב הפעמים שמצילים אנשים באמת – זה נס.

ועכשיו אנחנו בסכנה מאד גדולה, ממש גדולה. והסכנה – זה גם של מלחמה, וגם נפילה קשה מאד, הנפילה הכי קשה שהיתה – מבחינה כלכלית. ונכון, אם יהודי יגיד לי: 'מה אנחנו צריכים לדעת? צריכים לשבת וללמוד! צריכים לעשות מה שאנחנו צריכים לעשות, ולא לפחד ולא לדאוג, וזהו!…', זה נכון. והלואי שכולנו היינו ברמה שכזאת, אבל לאלה שלא תופסים מה שקורה וְלָמָה שזה קורה – תקשיבו היטב, כדי שאולי זה יפחיד אתכם עד כדי כך שתתחילו לחפש את הקב"ה, כי אך ורק הקב"ה יכול להציל אותנו. שיהיה לכם ברור: ישארו מעט אנשים! ושיהיה ברור, שנגיע למצב שנבין שאך ורק הקב"ה יכול להציל אותנו. על איזו סכנה מדובר? הסכנה של מלחה"ע ה-3.

 דיברו פה על הסרט שמצאו, הסרט של החפץ חיים זצ"ל. ולמה מצאו את זה בדיוק עכשיו? משנת 1923 (תרפ"ג) כאשר זה הוסרט במפגש הראשון של הרבנים של אגודת-ישראל באירופה עד היום – שכחו מזה לגמרי! אז למה כעת בדיוק ה' שלח את זה? זה כדי שנראה עוד פעם את הגאון, את הגדול, את הצדיק, צדיק ענק בעולם שלנו – החפץ חיים! ולמה עכשיו דוקא? כי זה מבשר את הגאולה-השלימה! זה אומר שזה מגיע, וצריכים הכהנים ללמוד את הדינים של הקרבנות [קונטרס 'תורה אור' להח"ח, ובמכתביו]. זה אומר שהגיע הזמן שאנחנו נתקרב לה', ונדע שאין עוד מלבדו. שנדע שאין! אין שום כח בעולם שיכול להציל אותנו – רק הוא. שאנחנו נהיה מוכנים לקבל עול מלכות שמים – אבל באמת, בכל רגע. בכל רגע שאין לנו מה לעשות שנגיד לעצמנו: 'אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו'! [דברים ד': 'וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבֹתָ אֶל לְבָבֶךָ…', ר' ביה"ל סי' א' דברי הח"א בשם ס' החינוך, שש מצוות תמידיות]. למלאות את החיים שלנו עם דברים משמעותיים, דברים בעלי תוכן, דברים רוחניים, שיביאו אותנו הרבה יותר קרוב אל המקור שלנו , שזה הקדוש ברוך הוא, שהוא הכל-יכול, ורק הוא, ולחכות למשיח, להתגעגע למשיח! יהודי אמיתי חייב להתגעגע למשיח. זה סימן, זה עוד סימן שהוא יהודי-אמיתי. ['אַשְׁרֵי הַמְחַכֶּה…', ר' ספר 'תקות הגאולה' לר' אהרן ראטה זצ"ל, וכן מאמרי 'אמונת הגאולה' בס' אור יחזקאל, בשם הגרי"ז מבריסק זצ"ל, ורבות בספרי הח"ח זצ"ל כמו חומת הדת פי"ג, מאמר 'ציפית לישועה' ועוד].

ובנוסף לזה, אנחנו צריכים להשפיע גם על אחרים, להשתדל להחזיר אותם בתשובה. אני לא מדבר דוקא על החילוניים, אלא גם על החרדים שהתרחקו בצורה איומה, שאיבדו את הרגישות היהודית שלהם, את העדינות, את התורה, אפילו שהם 'חרדים' כביכול. אני לא אומר דברים חדשים, רק דבר אחד אני אגיד: אנחנו בדרך למלה"ע השלישית – שזה יהיה משהו נוראי, ואין לי מילה אפילו מספיק חזקה בשביל להגיד מה שזה יהיה. ארץ ישראל לא תיפגע [ר' גליון 69], אני לא אומר שלא תהיה פה איזו פצצה או שלא יזרקו עלינו טילים, אבל זה לא יהיה כמו בחו"ל, שם שני-שליש של העולם יהרס, השליש לגמרי ושליש נוסף פגוע מאד. וזה לא סתם, זה בנבואות [זכריה י"ג]. והאברבנאל אומר שזה חייב להתקיים[ס' משמיע ישועה לרי"א סו"ס ישעיהו, י"ד עיקרי הגאולה, ור' ציונים ומקורות בתחי' המסר 'הפחד משתלט']. אז אפילו אם נהיה בא"י – זה לא פשוט [ור' חסל"א שם מעיין ג' נכ"ב בדברים נשגבים במעלת הדר בא"י בזמן ביאת המשיח].


 5776 1335

 ואחרי שזה יהיה – אז גם הציונים יפלו, וברגע שיפלו אז אנחנו נוכל לקבל משיח צדקינו. עד שהם לא נופלים – אין סיכוי, הם צריכים ליפול קודם. ואנחנו, העיקר קודם לכל – זה לחזור לקב"ה, לדעת שהוא הכל-יכול, ושרק הוא יכול להציל אותנו ['אַשּׁוּר לֹא יוֹשִׁיעֵנוּ, עַל סוּס לֹא נִרְכָּב…', הפטרת 'שובה ישראל', סו"ס הושע]. וכל הרשעים האלה שחושבים שהם יכולים להשתלט על כל העולם, שעכשיו ה' נותן להם, מאפשר להם להצליח, והם כל כך שיכורים על ההצלחה שלהם שהם כבר עושים דברים טיפשיים – הם יפלו, הם יפלו חזק מאד! אבל קודם לכן יֵהָרֵס חלק גדול מאד, רוב העולם. ולא רק זה, ביחד עם זה תהיה נפילה כלכלית, נפילה כה קשה, אבל כל הדברים האלה ילכו מהר, זה ילך ברציפות דבר-אחרי-דבר.

אנחנו כותבים כבר עשרים ושלש שנים, אז בעשרים-ושלשת השנים האלה מחכים, ומחכים, וחושבים, וחושבים ש'הוֹ, זהו, הגיע הזמן…', אבל זה לא ימשיך ככה, עכשיו זה יהיה דבר-אחרי-דבר['בַּעֲגָלָא']. אם אנחנו נסתכל על מה שהתרחש מהתאריך הזה של היום לפני שנה עד כעת – אז העולם כבר השתנה, עשה סיבוב של מאה-ושמונים מעלות! אני רוצה שוב להגיד לכם: זה יהיה הרבה יותר מהר עכשיו.

ונכון שמאז 'התאומים' הזמן ממש רץ, וכל שנה זה רץ יותר, ועוד יותר, ועוד יותר מהר, עכשיו ברגע שמגיע יום שני – זה כבר סוף השבוע… פעם זה היה ברגע שהגיע יום רביעי, ועכשיו זה כבר יום שני… ועוד מעט זה יהיה יום ראשון… ככה זה עובר במהירות הבזק [הגאולה ב'-31], ואנחנו לא תופסים לאן החיים בורחים. אבל ככה זה. ה' רוצה כבר לגמור את המצב הזה של עם ישראל בתוך הגלות שלו, הוא רוצה לגמור עם הגלות ולהגיע לגאולה השלימה. וזה השלב הבא של הבריאה. זה לצאת מ'עבדות לחירות' – אבל לנצח ['תְּשׁוּעַת עוֹלָמִים']. וממצרים יצאנו – אבל זה לא היה עדיין לנצח, ועכשיו אנחנו נצא מהתרבות של מצרים, מהטינופת של מצרים, שזה כבר שולט בכל העולם, הטינופת של עשיו [תהלים פ': 'חֲזִיר מִיָּעַר'], הטינופת של הגויים, ואנחנו נגיע לנצח.

וגם בנצח יש שלבים, שבהם נעלה, ונעלה, ונעלה [עי' חסל"א מ"א ני"ח], אבל לזה אני כבר לא אכנס, העיקר שהלואי שכבר נגיע לסוף, ושנקבל משיח צדקנו, ונקריב קרבנות וכו' וכו'.

ועם ישראל, לא לשכוח: כל העוה"ז זה רק אחיזת-עינים! זה לא קיים. אנחנו נולדים, ויש לנו אמא ואבא בדרך כלל, יש לנו משפחה, אנחנו לומדים בבית-ספר, גדלים, הולכים לכולל ללמוד, או שהולכים לעבוד, קובעים עתים לתורה, ונשים, גם הן, הולכות לבתי-ספר, מתחתנות וכו', העולם נראה שזהו, ככה זה.

אנחנו מסתכלים על ההורים שלנו כאילו שהם ההורים לנצח, על הבעלים שלנו כאילו שזה לנצח, ועל הנשים כאילו שזה לנצח, וגם על הילדים ככה, אבל אנחנו לא מבינים שזה הכל עשוי בשבילנו, בשביל הנשמות שלנו, לעלות, לעלות, ולהגיע למצב של קירבה מקסימלית עם הקב"ה ['לְהִתְהַלֵּךְ לִפְנֵי אֱלֹקִים בְּאוֹר הַחַיִּים…', מזמור נ"ו].

וכשנגיע לגאולה-השלימה נלמד שכל הקשרים של בני אדם בעולם זה, העולם הזה של היצר הרע – יֵעָלֵם, ואז נראה איפה הקשר-האמיתי שלנו, איפה החלק השני של הנשמות שלנו, איפה אנחנו משלימים את עצמנו [מזמור ס"ג: 'דָּבְקָה נַפְשִׁי אַחֲרֶיךָ…', ר' מס"י פ"א]. וזה יהיה התענוג, התענוג הכי גדול. אבל ברגע שזה יהיה שלם – אפשר יהיה לעלות, ולעלות, ולעלות, בלי סוף, בלי סוף, בלי סוף ['וְנַחַל עֲדָנֶיךָ תַשְׁקֵם…'], שהבן-אדם שחי היום לא יכול בכלל להבין את זה.

אז עם-ישראל, תתעוררו! הזמן הגיע ['כלו כל הקיצין…', סנהדרין צז:]. את כל המשחקים לזרוק, את כל ההנאות הגשמיות – לזרוק לפח. ולהתכונן לעולם רוחני. כן, יהיה לנו אמנם את הגוף ואת הראש ואת הלשון וכו', אבל לא יהיה שקר, יהיה רק אמת. אמת, אמת, אמת. אמת. זהו. ['וְנִשְׂגַּב ה' לְבַדּוֹ בַּיּוֹם הַהוּא…']


שאלות ותשובות:

ש. חג הפסח מתקרב, וחג הפסח זה עניין של אמונה, וזה צריך להיות מאד משמעותי עבורינו, המבחן הגדול של אחרית-הימים כידוע זה מבחן האמונה, 'וצדיק באמונתו יחיה'.

ת. אמונה – זה דבר אחד, וביטחון זה דבר אחר. אמונה – זו רמה גבוהה מאד, אבל ביטחון זו רמה עוד יותר גבוהה [ר' בארוכה דברי רבינו יונה על משלי ג' כ"ו, ור' 'תורת ההשגחה והבטחון' לר"מ ימיני זצ"ל פרקים כ"ב כ"ג]. כי בביטחון אנחנו מוכנים להקריב את עצמנו ולדעת שהכל זה מהקב"ה, ולדעת שהוא הכל-יכול, ולא משנה מה – מה שהוא עושה זה לטובתינו [ברכות ס:]. אפילו שזה גורם לנו כאבים – זה לא משנה.

ש. המעלה הגדולה של עמ"י זה מה שהם יצאו ממצרים מבלי שום בסיס על מה ואיך הם יחיו במדבר השומם… [ירמיהו ב']

ת. זהו. זה הביטחון. אמונה – זה אמונה שקיים הקב"ה ושהוא הכל-יכול, אבל בטחון – זה שכאשר הם יצאו, הם לקחו את הכבשים וקשרו אותם למיטה ולא פחדו מהמצרים, כי היה להם ביטחון בקב"ה. והאמונה והבטחון ביחד, ברגע שיש ליהודי את שני הדברים האלה – אף אחד לא יכול להפיל אותו ['ה' לי ולא אירא'].

ש. אז חזרנו לשאלה, האם צריך להכין אוכל לקראת הדברים שבאים עכשיו…

ת. מה אתה מתכוון לשאול, האם כשאתה מכין אוכל אם זה לא חיסרון באמונה, האם זה לא סותר את הביטחון בה'? אני אומר לכם, איך שלא יהיה – זה כדאי שיש משהו בבית לאכול, אפילו אם אין הרבה – אבל משהו, משהו. זה לא פחות אמונה ובטחון. הרי לא יהיה לכם כמו שעושים אנשים באמריקה, הם בונים לעצמם בונקרים, וגם אוגרים אוכל עבור שנה שלימה וכו', וגם יש להם רובים, וגם כדורים לרובים וכו', כי הם בטוחים שזה המצב הקשה מה שעומד להיות.

ואנחנו יודעים שגם היהודים באמריקה – הם לא עושים כאלה דברים לרוב, וזה לא בגלל שיש להם ביטחון, אלא בגלל שיש להם ביטחון שעגל-הזהב יחיה לתמיד, אז זה הבעיה שלהם. אבל יש גוים שם שיודעים שהולך להיות בלאגן 'לא-סתם'. אנשים בארה"ב וגם באירופה, דואגים מאד ממה שעתיד לקרות, הם חוששים שינסו לקחת אותם ואת המשפחות שלהם למחנות-ריכוז ולהפוך אותם לעבדים, אז הם מעדיפים למות ולא להיכנס למקום כזה. והרבה מאלה היו בצבא של אמריקה, הם, הגויים הפרוטסטנטים שכביכול יש להם אהדה לישראל, אבל זה לא 'אמונה' ולא 'ביטחון'. ואם לדוגמא יש לכם איזו מנורת-חירום כמו שיש פה למקרה שלא יהיה חשמל, שזה דבר שקורה לעתים גם כשאין מלחמה – אז זה לא 'חוסר בטחון', זה פרקטי, וגם כמה קופסאות של מצות לא יזיק, או קצת פריכיות-אורז, או קצת טונה בקופסאות, משהו שיהיה, ושהנס יהיה על זה. זה כמו שהיהודים כשיצאו ממצרים, אמנם היתה להם איזו סעודה גדולה לפני שיצאו, בכל אופן הם לקחו רק קצת בצק איתם ['מִשְׁאֲרֹתָם צְרֻרֹת בְּשִׂמְלֹתָם עַל שִׁכְמָם…'], וזה החזיק להם ארבעים יום עד שהם קיבלו את המן ובאר-מרים וכו' [ר' קידושין לח.]. אבל פה ה' שוב יוציא אותנו ממצרים, ואלה שנמצאים בא"י – זה יהיה להם הרבה יותר קל. אם הם בוטחים ומאמינים בה', וקוראים ומבקשים מה' עזרה ['וְהָיָה כֹּל אֲשֶׁר יִקְרָא בְּשֵׁם ה' יִמָּלֵט, כִּי בְּהַר צִיּוֹן וּבִירוּשָׁלִַם תִּהְיֶה פְלֵיטָה כַּאֲשֶׁר אָמַר ה'…', יואל ג' ה' ובמפ' שם] ומקבלים את ה' כ'הכל יכול' – אז זה יהיה להם הרבה יותר קל פה.

ש. בארץ יש כאן הרבה גוים, מה הם יעשו?

ת. הרוב מאלה – יברחו ברגע שיתחילו פה הדברים. אני לא יודע בדיוק מה שיהיה, אני לא יודע אם מישהו יודע, לא חושב, רק הקב"ה יודע. אבל איך שלא יהיה – זה כבר התחיל פה. ותהיה מציאות שכולם יברחו, וגם איתם הגוים הלא-מאמינים יברחו מפה, אז לא יהיה כבר את הציונים. אז ברגע שהם הולכים – ה' ישלח את משיח צדקנו.

ש. וכשתהיה הנפילה הכלכלית מה תהיינה מחירי הדירות, האם יֵרדו לגמרי או שלהיפך, 'היוקר יאמיר'?

ת. בודאי! מה? לקנות דירה?!… מה שיקרה זה או שיאשימו את המלחמות בנפילה-הכלכלית, כי הם צריכים להאשים את מישהו אחר חוץ מעצמם, הרשעים האלה, ואז יתחילו מלחמות עוד יותר גדולות, או שקודם תהיה נפילה שֶעִם זה תתפרץ מלחמה, כי הם צריכים לכסות את כל העבירות שלהם, כל מה שהם עשו עם הכלכלה.

ש. ומה יהיה עם הכסף, האם בכלל יהיה כסף?

ת. כסף יהיה, אבל זה לא יהיה שוה כלום. ממש ['שתכלה פרוטה…']. כי הם ממש גנבו בצורה בלתי רגילה. וזה לא שהכלכלה נפלה בגלל שלא השקיעו כ"כ נכון או מי-יודע-מה, זה הכל ממש מתוכנן! גניבה מתוכננת מכולם, מהבן-אדם הבינוני ומטה. ולא רק זה, הם ממש גונבים גם מהעשירים, אבל לא מהעשירים הענקיים. יש את האחוזון האחד ששולט על הכל. ולא לשכוח: שמונים-וחמשה אנשים שולטים על רוב העושר בעולם!

ש. אולי מדויק יותר לומר: הם גנבו את רוב העושר של העולם… [עי' זוה"ק שמות ז' ע"א עה"פ ויקם מלך חדש]

ת. נכון, הם גנבו את העושר, אבל עכשיו זה כבר בכיס שלהם.

ש. השורש של הרע – זה כפיות הטובה, כופרים בטובתו של הקב"ה, מתעלמים מחסדיו של בורא-עולם כדי שלא להיות חייבים לו… [איוב כ"ב: 'הָאֹמְרִים לָקֵ'ל סוּר מִמֶּנּוּ… וְהוּא מִלֵּא בָתֵּיהֶם טוֹב…', עי' חלק קח. 'דור המבול לא חטאו אלא בשביל טובה שהשפיע להם הקב"ה…']

ת. הבעיה פה – זה הנחש, שהוא תמיד רצה להיות במקום הקב"ה. וכל האנשים, כל הרשעים האלה – הם כולם שייכים לנחש, כולם. זה הכל שוב מאותה עבירה. ה' שלח לעולם הזה עכשיו את הרשעים-הכי-גדולים שהיו אי פעם, ועכשיו הם עוד פעם עושים את שלהם, והפעם עוד יותר חזק, ועם נשק מפחיד עוד יותר, הם ממש ממשיכים את אותה הרישעות שלהם.

 

ש. הבחירות שלפנינו, האם זה משנה הרבה אם הימין יעלה או השמאל?

ת. ימין ושמאל – אותו הדבר. וזה כך גם בארצות הברית. אין שם רפובליקנים ודמוקרטים, זה רק 'כאילו'. הם שניהם אותו צד. תראו, הם צועקים שם הרפובליקנים נגד הדמוקרטים, אבל בסופו של דבר הם מתכופפים על כל דבר ודבר שהכושי רוצה לעשות.

ש. עשו רעש מהנאום של הראה"מ בקונגרס, האם זה גם כן הצגה?

ת. זה היה ממש הצגה, ויום או יומיים אחרי שהוא עזב – התחילו לרדת על הילרי קלינטון ועשו מזה 'עסק' גדול, אז שכחו לגמרי מנתניהו, ועכשיו הילרי קלינטון בכותרות. לא הבנתי בכלל מה זה, היא פתחה איזה אתר שיש לה באינטרנט שהיא השתמשה בזה בשביל כל מיני דברים, לא יודע ולא מבין, אבל יורדים עליה בצורה מצחיקה, לא יודע למה. אולי היא הלכה נגד מישהו, איזה משהו שהיא לא עשתה מה שהיא צריכה לעשות, אז ככה הם מזכירים לה במי היא תלויה, למקרה שהיא שכחה, זה עולם של מַאפְיָה, מַאפְיָה, מַאפְיָה, מַאפְיָה ['חַבְרֵי גַנָּבִים…'].

ולא מפסיקים לדבר על יצורים מאיזה עולם שמחוץ לעולם שלנו. זה לא תמיד בכותרות, הם פשוט פה-ושם אומרים שאיזה משהו מעופף, איזה אור שטס מעל איזו עיר גדולה, כל הזמן מדווחים על איזה דברים שאנשים רואים, עב"מים, שלא יודעים מאיפה הם באים, ומדברים על זה פה ושם, וגם בעיתונות הרגילה. אז כל זה ממש-ממש מכין את האנשים למה שהם רוצים לעשות. הם רוצים להביא איזה דמות כביכול מעולם אחר, שתביא גם דת אחרת לכל העולם, ואז 'כולם יחיו ביחד' כביכול, בלי לריב וכו' ['שָׂפָה אֶחָת וּדְבָרִים אֲחָדִים…']. ואני לא מאמין שה' יתן לזה לרוץ יותר מדי, אבל בוא נגיד שזה כן ירוץ ח"ו, אני יכול להגיד ברור שהם יתחילו גם כן לריב האחד עם השני, וגם תהיה עוד מלחמה ביניהם ['וּמִשָּׁם הֱפִיצָם ה', סנהדרין קט.]. אבל זה לא יתממש, כי לקב"ה יש תכניות אחרות, וכמו שכתוב בנבואות: מלחמת העולם השלישית [יחזקאל ל"ב], אח"כ גוג ומגוג [זכריה י"ד], ואחר כך – הגאולה השלימה.

 מלחמת העולם השלישית

ש. בכותל המערבי כל הזמן עושים שיפוצים, בניות וכו'…

ת. אני לא יודע, אבל דבר אחד אני יודע: זה לא יהיה טוב. הציונים לא עושים משהו שזה טוב ליהודים, זה חייב להיות רע ליהודים. ואם הם עושים כאלו שיפוצים – אז זה לא לטובת היהודים. נקודה. ונתניהו הוא כופר ענק.

ש. הוא מראה שהוא קצת יותר לכיוון החרדים…

ת. תגיד לי רק מתי הוא אמר לאחרונה "ברוך ה'"?… היו תמונות ממנו שהוא היה בכותל לפני שהוא נסע לאמריקה עם הידים על הכותל, אבל הוא לא מספיק שחקן גדול שהוא היה יכול לבכות שמה בכותל, או לדפוק את הראש שלו על האבנים לבקש מחילה מהקב"ה. הוא – כמו איזה פסל יווני, רק לָבוּשׁ…

 

ש. בשבועות האחרונים הסתלקו הרבה צדיקים גדולים…

ת. כן, כן, כן, ה' מחזיר את כולם, את כל הצדיקים עכשיו. וזה כבר כמה שנים שהוא מחזיר אותם הביתה, למה שיסבלו פה?… [גליון 61] ה' יעזור שאנחנו נעבור את התקופה הבאה ברחמים, ושכולנו נגיע לאמת ושנזכה לקבל משיח צדקנו, ושנשכח, נשכח מכל הגלות הזאת.

ש. איך אפשר לשכוח מתקופה כה ארוכה של גלות לאורך אלפיים שנה?…

ת. אבל זה יותר מאלפיים שנה, למעשה, זה מהאדם הראשון. מהרגע הראשון שהאדם עשה את החטא – הנשמה בגלות. ['וַיְגָרֶשׁ אֶת הָאָדָם…'. ר' תחי' פרקי דר' אליעזר, וכן ר"ס חסל"א].

ש. איך נוכל לחזק את הענין של ה'שק ואפר'?

ת. עוד מעט יהיה פחד גדול פה בארץ, ואז כולם יחפשו את השק וגם את האפר.

ש. אז האם אנחנו צריכים להכין שקים…?

ת. קודם כל אנחנו צריכים להכין לזה את עצמינו, והשק זה לא כ"כ חשוב, הם גם יכולים לקרוע את הבגדים שלהם ['וַיִּקְרַע מָרְדֳּכַי אֶת בְּגָדָיו…']. הם לא צריכים לשים שק כדי להרגיש שָפֵל ואָבֵל, הם פשוט צריכים לקחת את החולצות היפות שלהם ושיקרעו את זה.

ש. דניאל הסביר שכל יהודי צריך לצעוק אל ה', להתבונן על כל עבירה ועבירה, ולבכות חזק על כל עבירה ועבירה. אז מי שלא מצליח להגיע לזה – מה הוא יכול לעשות?

ת. למה לא להגיע לזה? אם הוא שכח את העבירות שלו, שיבכה על כל העבירות שהוא שכח, זה עצמו גם קטיגוריה.

ש. או שיבכה על זה שהוא לא בוכה…

ת. כן, זה מענין לעשות את זה, יש הרבה אנשים שזה מדאיג אותם שהם לא יודעים לבכות. זו בעיה מאד מאד גדולה.

ש. הלב התאבן…

ת. אבל זה לא אומר שהוא לא יהודי. אם הוא מצטער על כך שהוא לא יכול לבכות – אז הוא כבר יהודי, כי כואב לו על כך.

ש. איך באמת אפשר לרכך את לב-האבן שהצטבר אחרי כל כך הרבה שנים של עגל-הזהב?

ת. קודם כל – צריך רצון מאד גדול, רצון חזק מאד, צריך לרצות לבכות ולהצטער. והבן-אדם צריך לחשוב על כל מחשבה שתביא אותו לבכי, שיחשוב על כל החיים שלו, על כל מה שהוא מצטער שהוא עשה, ולחכות. זה לוקח זמן עד שהן באות, הדמעות, אבל ברגע שהן באות – זה לא נפסק כ"כ מהר [איכה ב': 'כַנַּחַל דִּמְעָה…']. זה פותח מַעֲבָר [וע' דברי הזוה"ק שמות דף י"ב ע"א וע"ב עה"פ 'ותחמול עליו', תיקוה"ז כ"ו: כ"ז.].

ראו את הסרט תשע"ה עת צרה הצפוי להתרחש בזמן הקרוב

להמשך המסר לחץ כאן

3 Comments

 1. מיכאל

  בקשר לזה – מסר חדש מאת הרבנית חגית:

  יהודים יקרים, חשוב שתדעו שהגאולה בשיאה, המלחמה הגדולה מאז בריאת העולם החלה. מה שעיניכם רואות בעניין אומות העולם המתגרות אלה באלה, זו רק תחילת המערכה. המלחמה בין סעודיה לבין איראן היא רק תחילתה של מלחמה כוללת, אליה יצטרפו עוד אומות רבות, בין היתר צפון קוריאה, פקיסטן , רוסיה, ארה"ב ועוד..

  . דעו שהסכם הגרעין בין איראן לבין המעצמות עומד להחתם בימים הקרובים, וגם אם יהיו עיכובים או דחיות, יש לדעת שכל מהלך הדיונים הללו, לאורך השנים היה אך ורק משיכת זמן והסוואה לעובדה שפרעה הרשע, הוא נשיא אדום, חוסיין אובאמה, החליט לאפשר למלך פרס העמלקי, לפעול להשמדת ישראל, לא יקום ולא יהיה!

  דעו שלאיראן כבר יש פצצות אטום! יותר מאחת. ההסכם הזה הוא פקטיבי בלבד. האיראנים כבר מחזיקים נשק גרעיני מוכן לרגע האמת. ראש ממשלת ישראל יודע זאת, ויודעים זאת רבים אחרים, אך לא רוצים לזרות אנדרלמוסיה בקרב הציבור ועל כן לא מדברים על כך. זוהי עובדה הידועה לרבים! הקב"ה לבדו שולט בליבם ובמחשבותיהם של מנהיגי האומות.

  דעו שמרגע שמתחיל להגיע הקיץ, ומזג האויר מתחמם ישנם דינים גדולים וקטרוג גדול על בני ישראל, הנגועים בפריצות, ניאוף וזימה, וכל מרעין בישין. עד מתי??? עד מתי תשארו בעוורונכם ותסרבו לראות שכל מה שניבאו הנביאים מתגשם אחד לאחד??? הקב"ה לא יתן לעוד קיץ לעבור בפריצות הנוראה! אנו ניהיה עדים למאורעות גדולים ומפחידים מכל העולם. אסונות גדולים יתרחשו במדינות רבות. הקב"ה ישפוך חמתו על הגויים, בכדי לא לפגוע בילדיו, אך זה יהיה זמני, שכן מי שלא יתעורר להבין את המסר כאשר המסר רחוק ממנו, יצטרך להבין את המסר מקרוב. אל תיהיו טיפשים! אל תפקירו עצמכם בידי הסיטרא אחרא! תבינו מה השם אלוקיכם מבקש מכם, כי אם לאהבה את ה' אלוקיכם וליראה אותו יתברך!

  אסור לומר לעם ישראל רק את ברכות התורה! לחתוך את התורה כרצונכם! לומר דברי אהבה וחביבות, מבלי להביא וללמד כל יהודי באשר הוא את עונשי התורה למי שעובר על רצונו יתברך. "כל האומר הקב" ה וותרן, יבתרו מעיו". צריך להראות לכל יהודי את שני הצדדים, אהבה ויראה, זכויות מול חובות. אל תסלפו את התורה הקדושה, גם אם המטרה היא קירוב רחוקים. שכן, אתם עומדים בזמן של גאולה, זמן של דינים, וצריך לעורר הלבבות להבין שאם לא יקיימו תורה ומצוות בנועם ובמתיקות, העונש בו יבוא.

  כל אישה יכולה לקבל מסרים עם דברי אלוקים חיים על ידי הצניעות! כל אישה שתהא צנועה באמת, ללא פשרות וללא תירוצים, תהפוך לכלי לקבל אורות עליונים, לשמוע את השכינה הקדושה, לשמוע בת קול יוצאת מדברת איתה. ולא רק זאת, אלא שכל אישה שהולכת בצניעות אמיתית! אמיתית! אמיתית! משמשת מזבח כפרה על בני ביתה, אף אם הם אינם שומרים תורה ומצוות, וזוכה לכפר עליהם מן הדינים אשר הם מזמינים על עצמם בעוונותיהם, וברגע שיתעורר פחד גדול בעולם, הם יזכו בע"ה לשוב בתשובה שלמה בזכותה!!! אבל שוב, רק צניעות שלמה ואמיתית! בגדים רחבים ולא צמודים, לא צבעים רועשים, חצאיות ארוכות עד הקרסול, גרביים כהלכה, לא לצעוק ברחובות… התנהגות עדינה כיאה לבת מלך קדושה. צניעות בת ישראל קדושה וטהורה.

  צריך להרבות בלימוד הזוהר הקדוש בכל יום, ובפרט ביום שבת קודש, אז מעלת הלימוד גדולה לעין ערוך ופועלת גדולות ונצורות. תפסיקו לאכול מכל הבא ליד! זה מטמא את נשמותיכם. כל השקר צף ועולה מרגע לרגע, רק צריך לרצות לפקוח את העינים בכדי לראות את האמת, ולהיבדל מן השקר.

  דעו שעיניכם הולכות לחזות בדברים גדולים ביותר! וכל שעליכם לעשות, זה להידבק באביכם שבשמיים באהבה וביראה, להתחזק בתורה ובמצוות קלה כבחמורה ולחזור בתשובה שלמה!!! מעומק הלב!!! להתחרט על העוונות ולהידבק במצוות. ואז תזכו שיקויים בכם דברי הנביאים, שהנותר בעת הזאת באמונה ובטחון בקב"ה באמת ובתמים, קדוש ייאמר לו, ותזכו להיגאל גאולת עולם!!!

 2. המלצה קטנה שלי לחיזוק האמונה – תקראו את ספר "בגן האמונה" מדי יום ויומו, וכשתסיימו אותו, קיראו אותו שוב פעם, ואין סיבה להפסיק מפעם נוספת.
  אתם תזכרו את הדברים טוב יותר, והם יהיו חזקים יותר במוח.
  גם עץ הדעת של הרב שלום ארוש מומלץ, שילוב של שניהם מומלץ ביותר מניסיון, מספר עמודים מכל ספר מדי יום. תתחזקו באמונה אחים ואחיות יקרים. ודברו עם ה' מדי יום, חצי שעה – שעה, אפילו תקדישו מדי יום 30 שעה רק להגיד לקדוש ברוך הוא "אני מאמין בך" "אני מאמין בך" אין רע בעולם, גם אם השכל והרגש נותנים לי להבין שזה רע – זה לא, אין שום רע בעולם כלל. כל מה שאתה עושה זה הכל לטובה, לטובתינו הנצחית, והכל בהשגחה פרטית מדויקת, גם אם זה לא מרגיש ונראה ככה לפעמים. זה יכנס למוח, ויתחיל להשפיע לאט לאט ובעזרת ה' מהר. זה מוכח מדעית, ששינויים כאלו מתרחשים במוח לאחר תרגול. כמו שלומדים ללמוד אופניים, בהתחלה זה קשה וצריך לעבוד על זה – אבל לאחר מכן זה נכנס למוח וזה נהפך לאוטומטי, כמעט בלי מאמץ. תנסו אחים ואחיות 🙂 שירו לה' אפילו, תגידו לו תודה. יש משהו להפסיד? ותבקשו עזרה באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא לכם ולכל עם ישראל… וכו' וכו'
  🙂

השאר תגובה