מסר לעם ישראל מהרב פינטו בעקבות חלום (פרשת ויגש תש”פ)- עומד להיות זעזוע בעולם. תתעוררו

.