הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
מסר לעם ישראל מהרב פינטו בעקבות חלום (פרשת ויגש תש”פ)- עומד להיות זעזוע בעולם. תתעוררו

מסר לעם ישראל מהרב פינטו בעקבות חלום (פרשת ויגש תש”פ)- עומד להיות זעזוע בעולם. תתעוררו

.