הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
מסר מבנימין גולדין- ענן שחור מכסה את הארץ- תתעוררו לפני שיהיה מאוחר!

מסר מבנימין גולדין- ענן שחור מכסה את הארץ- תתעוררו לפני שיהיה מאוחר!

שערי הגאולה