הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
מסר מבנימין גולדן – י כסלו תשפג

מסר מבנימין גולדן – י כסלו תשפג

מצורף המסר בחשוב

י' כסלו תשפ''א