הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
מסר מדניאל – אנחנו בסכנה אמיתית ⚠️

מסר מדניאל – אנחנו בסכנה אמיתית ⚠️

מאת דניאל – ערב תשעה באב תש”פ

מקריין הרב אלדד שמואלי