הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
מסר מטורף מרבקה הצדיקה – (ככל הנראה מסר אחרון)

מסר מטורף מרבקה הצדיקה – (ככל הנראה מסר אחרון)