הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
מסר מצדיק נסתר- תחזיקו חזק!  משיח עומד להתגלות-  מצמרר!