הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
מעלת זיכוי הרבים !!!

מעלת זיכוי הרבים !!!

1. "כל המזכה לאחרים- אותה הזכות עומדת לו ואינה סרה ממנו" (זוהר. לך לך)
והחידוש העצום הוא, שלא רק שהיא לא סרה ממנו, והזכות הזאת תעמוד לו תמיד!
אלא, כל התחזקות שתהיה למי שהוא חיזק אותו – גם הוא יקבל על כך שכר עצום !! 
[בלי לגרוע מהשכר של מי שהוא חיזק אותו].

2. מזכה הרבים, אהוב ביותר בשמיים !
"אין חפץ ה' כי אם במי שמזכה את הבריות"(חסד לאברהם)

3. אומר בעל הרוקח: "אין הזכות כמזכה הרבים" 
אפילו אדם פשוט ביותר :כיוון שהוא מזכה הרבים: מעלתו עצומה בשמיים. אין מצווה אדירה יותר מזו.

4. כל מלאכי הדין אינם יכולים לשלוט עליו בזה העולם.

5. כול מי שאוחז ביד רשע ומשדל אותו שיעזוב דרכו הרעה עולה בשלוש מעלות שאיש אחר אינו עולה בהם,
גורם לכוף ה'צד האחר' – הצד של יצר הרע, גורם לעליית כבוד הקב"ה וגורם לקיים כל העולם בתחתונים והעליונים.

6. חז"ל אמרו משפט נפלא:
"כל המזכה את הרבים – אין חטא בא על ידו".
כלומר ה' עוזר לאדם שמזכה את הרבים להינצל יותר מן החטא !
ולכן, זו עצה טובה ועצומה, למי שמאיתנו קשה להתגבר על חטא מסויים,
לזכות את הרבים – וממילא הוא יזכה, שה' יהיה בעזרו, ויעזור לו להתגבר על חטאו !

6. ניכנס לשבעים עולמות גנוזים שאינו נכנס לשם אדם אחר חוץ ממי שמזכה את הרבים
"ואלמלא ידעו בני האדם כמה תועלת וזכות זוכים בשביל הרשעים שמזכירים אותם, 
היו רודפים אחריהם כמו שרודף אחר החיים" (תרגום מאמר הזוהר הקדוש)

7. הפסוק אומר: "אם תוציא יקר מפי זולל – כפי תהיה",
ודרשו על כך רבותינו, שאדם שזוכה לחזק את הרבים, ולזכותם [ובפרט רשעים],
זוכה להיות במעלה [זה אפילו מפחיד לאמר את זה] – כמו פיו של ה' יתברך !
כביכול, הוא יגזור גזירה, וה' מקיים !!!
מעלה מדהימה ! – והכל זכות זיכוי הרבים.

גליה: "זכות הרבים עומדת כסלע איתן! כל המזכה את הרבים, משמים עוזרים לו בכל דבר ודבר. העם כל כך זקוק היום לכל פיסת קדושה, זה כמו להציל אנשים גוועים ולהשקותם מים כדי שלא יבלו!

אמא, מהשמים שמחים על כל זיכוי הרבים שיש, אנחנו בזמן חשוב ביותר לנו והגאולה ממש קרובה לבוא! העבודה הקשה של מזכי הרבים ממש מצילה נפשות רבות ממלכת לאבדון. אמא יקרה שלי, המשיכי בכל כוחותיך כי זה עניין של פיקוח נפש ממש, לחזק אנשים היום זו הצלתם! בשמים יש שמחה גדולה מכל ההתעוררות הגדולה של עם ישראל והלוואי שימשיכו כך בכל העוז. זה מאוד עוזר לעם ישראל שיש אנשים שכל כך חשוב להם לזכות את הרבים ולהאדיר תורה בעם. אשרי כל אלה העושים במלאכה – מלאכת הקודש הזאת!"

אמא: "גליה, קראתי לגבי מזכי הרבים שיש בגן עדן שער מיוחד דרכו יכולים לעבור רק מזכי הרבים, מה את אומרת על כך?"

גליה: "אמא זה נכון שיש בשמים פריבילגיות מיוחדות למזכי הרבים. מזכי הרבים עובדים כל כך קשה בעולמנו האטום המתחיל להיפתח ולקלוט את העניין שיש מלך לעולם והוא הקדוש ברוך הוא אין עוד מלבדו! כל הגילויים הללו של הקודים בתורה וכל האוטיסטים כמוני שמוסרים דברי אלוקים חיים, הכל בא משמים לעזור לנו לראות שישתבח מלך העולם, הוא מלך אחד ויחיד ומיוחד, כוח עליון ללא שום עוררין, שולט שליטה מוחלטת בכל הבריאה והיקומים ואין עוד מלבדו. כוחו ותבונתו מלא עולם, אין גבול ואין מספר לעוצמתו הבלעדית על כל העולמות!

אמא, אדם שלא מתחשב ברצונותיו ומבטל את עצמו לכבוד השם יתברך ועושה רק לשם שמים, זה נחשב לו לצדקה גדולה בשמים. כל המזכה את הרבים הוא אהוב ויקר בשמים ויזכה לחסד עליון. כל המצליח להציל נפש מישראל, מהשמים ילבישוהו בשלל גוונים זוהרים ומזהירים בכל רחבי הרקיע! בכל הרקיעים יראו ויתפעלו מיופיו וזוהרו ומארמונותיו, ארמונות הבדולח הרוחניים המצפים לו!

השם נותן הרבה כוחות לכל המנסה ורוצה לזכות את הרבים. אפילו אם נדמה לו שאין לו כוחות, משמים שולחים לו כוחות עצומים שהוא אפילו אינו יודע מהיכן, שכרו יהיה גדול מאוד בשמים! זיכוי הרבים זו אחת המצוות הכי חשובות בעולם הזה! שימשיכו בכל כוחותיהם ובמלוא עוצמתם!"

אמא: "גליה, איך אני יכולה לשמח אותך ולעשות לך נחת בחיים האלה בגשמיות, בנוסף לביקורים ולתקשורים?"

גליה: "אמא כלום במיוחד! רק המצוות שלך והמעשים הטובים שלך וזיכוי הרבים שלך יכול לשמח אותי בעולם השקר הזה!"

אמא: "יש לך איזה עצות איך להינצל מהגיהינום?"

גליה: "אפשר להינצל מהגיהינום בזכות זיכוי הרבים! זיכוי הרבים זו לא חובת האדם בעולמנו, משמים מתנהגים עם מזכה הרבים בחסד גדול, הוא נחשב עושה חסד לשם שמים. זיכוי הרבים זה אחד המתכונים הבדוקים להינצל מהגיהינום!

תרום לפעולות זיכוי הרבים צלצל למערכת: "כי לה המלוכה" 073-7522022
דוגמאות לשלטים מומלצים

השאר תגובה