מעל הטבע- מוות קליני- קיבלתי כוחות על!- התחלתי להרגיש שיש לי כוחות- חדש ומרגש!