הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
מפה עולמית של הזוהר הקדוש- כל העולם מתאחדים ללימוד הזוהר הקדוש+  הגאולה תלויה מלימוד הזוהר הקדוש

מפה עולמית של הזוהר הקדוש- כל העולם מתאחדים ללימוד הזוהר הקדוש+ הגאולה תלויה מלימוד הזוהר הקדוש

המפה העולמית. של הזוהר הקדוש – כל העולם כבר מתאחדים ללימוד הזוהר הקדוש
בואו ונהיה חלק של עולם הרשב”י ונזכה ביחד ל-בדא יפקון מגלותא ברחמי