הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
מפלת אדום (ארה”ב) באחרית הימים | הרב דסלר | הרב יצחק כהן | צפנים

מפלת אדום (ארה”ב) באחרית הימים | הרב דסלר | הרב יצחק כהן | צפנים

הרב דסלר, בספר “מכתב מאליהו” (ח”ג) על קריסת אדום

 מלכות משיח צומחת ומתגלה מתוך מלכות אדום. שעל ידי חורבנה של מלכות אדום עולה ומתגלה מלכות שמים – ‘והיתה לה’ המלוכה’. חורבנה של אדום יבוא רק על ידי חורבן העולם הזה. כאשר מביא הקב”ה את העולם למצב שיסודות חיי העולם הזה יתמוטטו: השלווה תתערער, חיי הפרט יהפכו לחיי דאגה, פחד ויסורים, וכל העולם כולו יעמוד תחת אימת הרס וחורבן, אז יתגלה לעין כל, שהתרברבותו של אדום וגאותו על התקדמותו בכיבוש הבריאה, כביכול, מביאים רק לאבדון, אז יתגלה אורו של משיח – ‘ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו… כי רק ע”י השגת ביטול ואפסות העולם הזה, מסוגלים בני אדם להתרומם ולראות במבט רוחני, ותתבטל מלכות אדום ואז יתגלה אורו של משיח.

דברים הללו שאמר הגרא”א לפני כחמישים שנה, מתגלים לעיניהם המשתאות של מלכות אדום, שכן קריסת בניני התאומים נעשתה על ידי מטוסי ארה”ב בעצמם! וכן כל קריסת המשטרים הערבים זה בזכות “ארה”ב” והעצות שלהם .. הנשק הרב שמצטבר לדעא”ש וכו – זה הכל נשק אמריקאי

וכמו כן – ההתפתחויות הטכנולוגיות הגדולות של הדור האחרון וההתקדמות מרחיקת הלכת בתחומי ההנדסה, כימיה, ביולוגיה, חקר האטום, ויתר המדעים – כל אותם דברים שבאמצעותם ניסה אדם להוכיח שיש באפשרותו לכבוש ולשלוט על הטבע, הם בעצמם מהווים כרגע את האיום הגדול ביותר לעולם, שעל ידיהם ניתן ליצור כלי משחית שלא שיערו אבותינו. וגם אותם המצאות מועילות שלכאורה הועילו רבות לאנושות מתבררות, בטווח הרחוק, כאימה הגדולה ביותר לעולם, כי כל שינוי בסדר הטבעי של הקב”ה, מתגלה בסופו של דבר כהרס בלתי הפיך (חימום כדור הארץ = סופות הוריקנים) רח”ל. נמצא שההתקדמות הפכה מסמל הגאוה, השלוה, והשמחה למקור ההכנעה, האימה, והפחד, רח”ל,

 ואין לנו על  מי  להישען רק על  אבינו שבשמים!!


(כי יד על כס יה’ = 239 מלחמה לה בעמלק) ארה”ב בשנת ה 239 = ברזל מחיצת הברזל שמפרידה בין עם ישראל לקב”ה תיפול בקרוב… מי שנאחז בקרנות עגל הזהב – יפול יחד איתו !

בי”ז תמוז ארה”ב נכנסת לשנת 240 = עמלק = צפע = דולר = אל אחר וכמו שכתוב: ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד..

ארה”ב שהוקמה בשנת 1776 – תסיים את דרכה בשנת = 776 שזה שנת הגאולה תשע”ו = 776

כי הקדושה תמיד הולכת באותו מספר ובאותו מסלול כביכול רק בהפכים – כמו משיח = 358 – וההפך = נחש – ההתבוננות בקשר בין המספרים כולל רמזי המספר 67 זה חלק מהליך גילוי אליהו כמו שראינו בסרט תשע”ה עת צרה 2 – כל הגאולה מסתובבת דרך המספר העברי והלועזי בו זמנית לחץ לסרט  

גם הגוים צופים את קריסתם בהקשר לתאריך 23.9 סירטונים ביוטוב המנבאים את הכאוס של העולם במיוחד של ארה”ב  ועוד חלקים אחרים והם במפורש קוראים לזה יום הדין הגדול. בדגש על 23.9


מפלת אדום ושורש אדום – ארה”ב – עשיו ועמלק בזוהר ובמדרשים שיעור חזק ומומלץ מאת הרב יצחק כהן – להורדת השיעור לחץ

ברק אובמה = 356

אמריקה = 356

שנאה = 356

כופרים = 356

התשע”ו = 781

מלחמות יה בעמלק = 781

יה-וה ילחם עם איתני הטבע = 781

וידעו העם הזה כי אתה יה-ו-ה האלהים = 781

דויד מלך ישראל ואליהו הנביא = 781

המקדש ירד בימינו = 781

נא לשתף את התכנים שלנו בסרגלי השיתוף >>>

הכל קשור לגאווה רם = 240 עמלק = 240 דולר = 240

הכל התחיל מהתאומים ראו הגימטרות

מגדלי התאומים = 589

משכב זכר = 589

משכב זכר = 2216 ∆

מלחמת גוג ומגוג תתחיל התשע”ה = 2216

גאולה בעתה בחמש שבע שבע שש = 2216


 תמונת מתוך הספר משיח בתשע”ו עמוד 105 להזמנות | להורדה אדום

קדימון לסרט”קריסת ארה”ב בצפונות התורה” בקדימון יש צופן מדהים מהתורה בחשיפה ראשונה בעולם…

‎Posted by ‎כי לה’ המלוכה‎ on‎ יום רביעי 28 ינואר 2015