הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
מצגת על האירועים האחרונים בעולם 30.8.2018

מצגת על האירועים האחרונים בעולם 30.8.2018

חדשות בעולם לפי הזוהר והקבלה: שיעור בחלקו על בסיס סוד החשמל, בנושא ארמילוס, רוסיה אירופה, משיח בן יוסף, שבעים אומות ועוד…