הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
מצגת צופן התורה על הרב שטיינמן והרב אוירבך זצ”ל

מצגת צופן התורה על הרב שטיינמן והרב אוירבך זצ”ל

המצגת מראה את פעילותם ושמותיהם לפי הצופן התנכי מאת: שמואל רבר