הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
קריאת פיטום הקטורת – וזוהר ביחד… מצילים את עם ישראל מגזרות קשות ורעות ח"ו! בקלות ובאחדות!  חרבות ברזל = 855 = ענוים הגיע זמן גאלתכם = 855 = פטום הקטורת = 855

קריאת פיטום הקטורת – וזוהר ביחד… מצילים את עם ישראל מגזרות קשות ורעות ח"ו! בקלות ובאחדות! חרבות ברזל = 855 = ענוים הגיע זמן גאלתכם = 855 = פטום הקטורת = 855

אחים ואחיות, אנחנו עם ה', העם הנבחר. לכל אחד ואחת מאיתנו יש כוח אדיר לשנות את ההיסטוריה המתרחשת לנגד עינינו. מי שיעיין באתר זה יגלה שדברים מדהימים שנחזו כבר מתרחשים ואנחנו בלב העניינים! זכינו לדעת מה מתרחש עוד לפני שהוא מתרחש, זכינו לדעת מה עומד לפנינו – ומגלים עוד ועוד…
מה יותר יפה מזה "חרבות ברזל = 855 = ענוים הגיע זמן גאלתכם = 855 = פטום הקטורת = 855"
הגאולה בפתח, מאד קרובה, ויש סיכוי גדול שאנו בתחילתה של מלחמת גוג ומגוג האמיתית שזו המלחמה האחרונה. אבל! ישראל לא חייבת להיפגע, ישראל, וכל האהובים שלנו יכולים עוד להינצל בעזרת ה' ורחמיו העצומים שלא יודעים סוף.

הפיצו ושתפו את הדף הזה ל

פיטום הקטורת גירסת המקובלים, על פי כוונות האריז"ל הקדוש

זה פיטום הקטורת עם שמות קודש שאסור להגות אותם בפה, אלא צריך לחשוב אותם, יש להם ניקוד, מי שלא מצליח לחשוב את שמות הקודש עם הניקוד, יכול גם בלי הניקוד. הוא מאד מסוגל למיתוק וביטול גזרות קשות ורעות מעל עם ישראל!

פיטום הקטורת לחץ כאן לקריאה

ואתם מוזמנים (כתוספת אפשרית לרוצים, אבל העיקר לקרוא את אחד מהדברים בליל פורים – בואו נשנה את כף המאזניים לטובת ישראל) להוסיף מספר דקות 1-5 ולקרוא את אחד מתיקוני הזוהר הקדוש, שעל הספר הזה נאמר "בהאי חיבורא דילך דאיהו ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי": ביאור הדברים: בזכות החיבור ספר הזוהר הקדוש יצאו בני ישראל מן הגלות ברחמים! ויש לו יכולת גדולה לבטל גזרות רעות וקשות מעם ישראל!

דבר מיוחד מאד הזוהר הקדוש, גם בלי הבנה יש בו מעלות כל כך אדירות (העתקתי לכם את חלקם בסוף המאמר), אלו רחמים עצומים לעם ישראל, כל אחד יכול להשתתף ולזכות, ממש לזכות!

והנה חלק מהמעלות של קריאת תיקון מ"ח (המומלץ על ידי האריז"ל)

רשימת מעלות לכל אדם מישראל שיקרא תיקון זה מדי יום ובפרט אם יאמר אותו לאחר התפילה: ירום מזלו ולא יתמוטט, יצליח בכל דרכיו, לא יבוא לידי חסרון כיס ועניות, כל אויביו יפלו תחתיו, לא יראה מיתת בניו. זוכה ומתקן נפשו רוח ונשמתו! כוחות הטומאה (אשר הם המקור לכל הרע ולכל הצרות והבעיות) מתרחקים ממנו. ינצל ממקרה לא טהור. מועיל מאד לתקן את עוון פגם הברית, ובפרט באותו היום. לא יחלה במחלת הנפילה. יזכה ליראת שמים. יזכה לאריכות ימים ושנים. יזכה לעולם הבא!

תדפיסו לכם אחיות ואחיות ותשמרו, אני מציע לשים במקום קרוב – כי זה יותר מזהב טהור, והיצר הרע היה מאד מעדיף שזה ישכח מהעין ומהלב שלנו.

תיקון מ"ח

פיטום הקטורת לחץ כאן לקריאה

תיקון ל'

חשוב להמשיך עם זה כל יום, נקרב את הגאולה ברחמים, נמתיק ונבטל בעזרת ה' גזרות רעות וקשות מהעם שלנו, למה לא? אפשר רק להרוויח מזה – ושום רצון טוב לא אובד.

קריאת פיטום הקטורת גירסת המקובלים מדי יום ויומו, ומאד חזק וחשוב יהיה גם לימוד תיקוני הזוהר. נקבע שעה מסוימת ביום, או שעות ביום לבחירה שכולנו נשקיע מספר דקות בלי נדר, ונשפיע המון – מה אתם אומרים? אתם בלי נדר איתנו?

שעות לבחירה לקריאת פיטום הקטורת גירסת המקובלים, ואת אחד מתיקוני הזוהר באחדות ובקלות מהנוחות של הבית (או מקום אחר לבחירתכם).

בוקר: בשעה 7, או בשעה 9:30 (לבחירתכם).

בצהריים/ערב, 13:00 או ב-18:00

ולמי שרוצה אפשר גם בלילה, שזהו זמן מאד מבורך ללמוד זוהר ותורה שבעל פה – וכל הקורא חוט של חסד נמשך עליו ביום. (אבל גם אם לא בלילה – מעלות הזוהר עצומות גם ביום).

לילה: 19:00, ולאחר חצות 12:10

אם מפסידים יום, יומיים, שבוע, וכו', לא נורא – העיקר לא להקשיב ליצר הרע התחמן שינסה לגרום לכם להפסיק לקרוא את זה ולהפסיד כל כך הרבה! והוא עושה דברים כאלו…

אני לא יודע אם כולם מודעים לשכר העצום של לימוד זוהר הקדוש, בואו תקראו קצת, אני חושב שזה יגרום לכם לרצות להדפיס את אחד מהתיקונים ולתלות על הקיר.

כמו שנכתב בתיקון ל'

"כשהנך מקדיש דקה בלבד ללמוד תיקון ל' ומצטרף ל-מליון לומדי הדף הזה נחשב כאלו למדת 1,500,000,000,000,000,000,000,000,000 דפי זוהר הקדוש!!! ויתקבלו תפלותיך ומשאלות לבך, כי התנאי לקבלת התפלות וקריאת שמע הוא למוד בזוהר כל יום".

עד כאן על הדברים על תיקון ל'.

על לימוד הזוהר בזמנינו הגורלי לפני בוא משיח נכתב: "עבודה זו המועטת בזמן ההוא היא יותר חשובה מכל אילי נביות כשהיה בית המקדש קיים" (חסד לאברהם, רבי אברהם אזולאי זיע"א).

בנוסף, הידעתם ששעה אחת של לימוד זוהר וקבלה ביום חול. היא כמו שנה של לימוד פשט ביום חול!!! כמה זכויות! ותיראו טוב, מה לגבי יום שבת קודש?

צא וחשוב כמה שעות יש בשנה 24 כפול 365 = 8,760 שעות יש בשנה. כלומר הלומד זוהר הקדוש שעה אחת בשבת קודש שכרו הוא = 4,509,228,000,000 כפול 8,760 שעות בשנה = 39,500,837,280,000,000 = כלומר 39 קוואדריליון, 500 טריליארד, 837 מיליארד, 280 מיליון מצוות של שעה אחת לימוד זוהר הקדוש בשבת קודש,

ואם זה בצער כלומר חום קור או צער כבישת היצר, וכו', כפול 100 (אבות דרבי נתן), 39,500,837,280,000,000 כפול מאה = 950,083,728,000,000,000 ואם בשמחה עוד כפול אלף (אורחות צדיקים),כלומר 950,083,728,000,000,000 כפול 1000 = 950,083,728,000,000,000,000.

ואם זה במנין עוד כפול אלף, כי כל ביי עשרה שכינתא שריא, וכל מה דיהביה מן שמיא באלף (זוה"ק ויצא), כלומר: 950,083,728,000,000,000,000 כפול 1000 = 950,083,728,000,000,000,000,000 ונכפל עוד כפול אלף בהתחברות החבורה כדברי הבאר מים חיים זצ"ל. כלומר: 950,083,728,000,000,000,000,000 כפול 1000 = 950,083,728,000,000,000,000,000,000 [בנתיים עוד לא החליטו איך לקרוא למספר הגדול הזה, ובוודאי קורא הדורות מראש יודע החשבון ולא נעלם שום שכר של שום מצוה].

צא וחשוב האם יש בר דעת שלא ירוץ ויחטוף זכות עצומה זו וילמד בכל שבת קודש לכל הפחות שעה אחד זוהר הקדוש. ואם אתה מעורר יהודי אחד שיעשה כן וילמוד בשבת שעה אחת זוהר הקדוש, גם אתה מקבל את כל השכר שלו, ואם הוא ילמד עוד חברים או את קרוביו שכינו ומשפחתו, וגם אם ילמדו ממנו אפילו אם לא ידבר כלום, הרי כל השכר הוא שלך עד סוף כל הדורות. וגם אם חבירו לא שמע וקיבל דבריך הרי שאתה מקבל את אותו השכר וגם הוא מסכן שלוקח ממך כל העבירות (מהרח"ו שער הגלגולים, הגר"א משלי, אוהב ישראל קרח).

ואם אתה לומד בזמן שאין מי שילמוד אתה נוטל שכר כנגד כל היהודים שבכל העולם כולו כלומר כפול חמש עשרה מיליון. נו! האם יש מי שישאר בטלן? האם תשב בחיבוק ידים? בוודאי כל בר דעת לא יפסיד שניה אחת מללמוד זוהר הקדוש בשבת קודש, הרי נהיית עשיר הכי גדול בעולם, מולטי זיליונר במצוות!!!!

עכשיו לפי החשבון הזה מובן למה החפץ חיים הרעיש עולם ומלואו שכל האברכים ובחורים יגמרו ויסיימו את כל הזוהר הקדוש על פרשת השבוע. זאת אומרת 50 שבתות בשנה ואם ילמד 3 שעות בכל שבת עושה סיום בכל שנה, ואז באמת יכול לעלות בל"ג בעומר לשמוח ולרקוד עם הרשב"י.

לימוד הזוה"ק חשוב יותר מהקרבת הקרבנות בבית המקדש

ומבטיח הרשב"י (זוהר שמות ז:), אשרי מי שיזדמן בזמן התגלות המשיח, כי מי שיהיה באותו זמן באמונה ומי שיתן עזר וסיוע לשכינה הקדושה יזכה לאותו האור של שמחת המלך ברוך הוא שאז ישמח ה' במעשיו. והעוסק בזוה"ק ובתורת האריז"ל הקב"ה משתבח בו בפמליא שלו בכל יום ודיוקנו נרשם למעלה בן אוהבי ואהובי המלך, ומכריזין לפניו "הוו זהירין בדיוקנא דפלוני" ואפילו הקב"ה גוזר גזירות יש לו רשות לבטלם. (סוד ה'). וספר זה עתיד היה להתגלות בימי מלכא משיחא ליתן סעד לשכינה, והנה כל אותן שיזכו אליו יזכו לגאולה, כי עבודה זו המועטת בזמן ההוא היא יותר חשובה מכל אילי נביות כשהיה בית המקדש קיים (חסד לאברהם, רבי אברהם אזולאי זיע"א).

העולם עומד בפני מלחמה עולמית, הורונו רבותינו שמלחמה עולמית היא אתחלתא של הגאלה הסופית, ספר הזוהר היא תיבת נח (זוהר ח"ג קנג:), רוץ והיכנס למקלט החל ללמוד ספר הזוהר.

ספר הזוהר לקריאה בנוחות (לפני הקריאה צריך ללחוץ על "אני קורא עמוד זה" ולאחר הקריאה למטה "קראתי"

ואלו תיקוני הזוהר לרמח"ל, כתב הגר"א שלימוד תיקון אחד מספר הזוהר שווה ל-10 דפים של זוהר

לעוד על מעלות קריאת ספר הזוהר ותיקוני הזוהר

אפילו לא ידע מאי קאמר – חשוב הוא לפני הקב"ה. וכן כתב בספר פלא יועץ (ערך זוהר) וזה לשונו: לימוד ספר הזוהר נשגב מאד לטהר ולקדש הנפש, ואפילו לא ידע מאי קאמר ושוגה בה שגיאות הרבה, הוא חשוב לפני הקב"ה, עכ"ל.

לימוד הזוהר בכוחו לבטל גזירות רעות. והנה בשנת תצ"א בקיץ היה גזירות נוראות מאת האפיפיור של אותו הזמן, ואחת הגזירות היה לבער ספרי התלמוד של בני ישראל. ומובן כי זה היה צרה נוראה מאד, וכל גדולי ישראל עסקו בזה האיך לבטל הגזירה. והגאון ר"י באסאן רבו של רבינו (רמח"ל זיע"א) שאל את רבינו לבאר לו סוד הענין שיהיה כח כזה להסטרא אחרא נגד התורה: ורבינו השיב לו בביאור מספיק סוד כל הענין, וכן כותב לו רבינו כי הוא ראה זאת מקודם והקדים רפואה למכה, ותיקן בהישיבה שלו שילמדו ספר הזוהר ותיקונים וזוהר חדש בלי הפסק מעלות השחר עד צאת הכוכבים. (ירים משה, תקנות ראשונת, אות י"ד)

אין ביטולם וביעורם של הקליפות אלא בלימוד הקבלה. לייחד וללבן ולצרף ניצוצות קדושות ברזי דאורייתא ובהתעסקות דברי הזוהר ותיקוני הזוהר על פי דברי מורינו ורבינו האריז"ל אשר שלחו אלקים לפנינו להאיר לנו מתוך החשיכה והאפילה. בפרט בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא כידוע לנו סודות אלו באריכות, אין ביטולם וביעורם של הקליפות אלא בלימוד הקבלה על פי עולם התיקון, ולכן קרא הרשב"י ז"ל לבעלי הקבלה מחצד"י חקל"א, היינו הקמשונים והחרולים מן השדה אשר ברכו י"י. עד כאן לשון הרב המקובל בויקהל משה. (הוספות מהרצ"א, אות ו' בשם ויקהל משה)

ע"י לימוד הזוהר גורם יחוד קוב"ה ושכינתיה – וביטול הקליפות.

לימוד הזוהר הקדוש מגין בעת צרה. ומובא ב"בן יהוידע" (ברכות סג.) וז"ל ובאופן אחר יובן בס"ד, דידוע שיש באדם עור ובשר וגידין ועצמות, והם כנגד ד' עולמות אבי"ע, וכנגד ד' לימודים שהם פרד"ס. והעצמות הם כנגד האצילות, וכן הסוד, וכמ"ש רבינו האר"י ז"ל בע"ח. ועוד איתא בתיקונים כי לימוד הסוד הוא המגין על ישראל להוציאם מן הגלות ורבוי הצרות, וזה שאמרו כל המרפה עצמו מדברי תורה, "עצמו" דייקא, שהוא מתרפה בלימוד הסוד שהוא כנגד העצמות שהוא סוד אצילות, אין בו כח לעמוד בעת צרה, כי הלימוד הזה הוא המגין בעת צרה ובגלות. דף הזוהר הקדוש אליבא ריקניא מונע כל מילי בישא והשמר פן ישיאך לבבך לחדול מזה. (הנהגות ר' משה גרינואלד זצ"ל מחוסט, אות כ"א)

לימוד הזוהר סגולה לפרנסה

עוד אמר (הרה"ק ר' פנחס מקוריץ זי"ע] לאדם אחד שיאמר זוהר בכל יום ויום ויהיה לו פרנסה. (מדרש פנחס)

אין לשער גודל ועוצם הטובה שתצמח ע"י לימוד הזוהר. ואני מצוה לכל אחד מהאברכים לומר איזה דפים תקוני זוהר בכל יום המסוגל מאד לנפש ולא להתרשל מזה חלילה, כי אין לשער גודל ועוצם הטובה שתצמח מזה וימתקו הדינים. (אגרות שומרי אמונים ט"ו)

לימוד הזוהר הקדוש בכל יום מרפא ותיקון לחטאים ופשעים. וראוי לקבוע עצמו ללמוד חמש דפין בזוהר בכל יום, והוא תועלת גדול ותיקון גדול לנפש להאירה ולזככה ולתקנה, ולכלות קוצים מדות רעות ותאוות רעות לזכות בנועם השם, והוא מרפא ותיקון לחטאים ופשעים של הנפש, וכן נתן מרן האר"י תיקון לבעל תשובה שיאמר חמשה דפין זוהר או תיקונים בכל יום, וכן נהג מורי ורבי דודי הקדוש מוהר"ר צבי. (נתיב מצוותיך, שביל התורה, א' אות ל"א )

אם תרגיל עצמך בתיקוני זוהר תראה פלאות. והנה לרפאות חולאים הפנימים, דהיינו להעלות הנפש מבחי' הקטנות, הוא להתעורר תמיד בשמחה ישמח ישראל בעושיו, אבל לזה צריך ג"כ סיעתא דשמיא, והנה עצה היעוצה לזה להרבות באמירת תיקוני זוהר הקדוש, ודייקא לומר תיקונים שע"ז נתייסד התיקונים לתקן בחי" מוחין דקטנות כמובא בס' כסא מלך בהקדמתו, ולזמר אמירה פשוטה בלי שום פירוש כלל בחיות אלקות ובהתעוררות, ובאם תרגיל עצמך בזה תראה פלאות, וכאן נתתי להחברים תקוני הנפש לגמור בכל חודש ספר התיקונים, וקודם תגמור התיקונים בשלש פעמים דהיינו לומר בפעם ראשון שליש תיקונים בפעם אחד, וככה שני ושלישית ואח"כ תגמור בכל חודש בלי ישונה, וזה יועיל לך יותר מכל לימוד ספרי מוסר וכו', ובזה תצא בהמשך הזמן מכל מיני קטנות וחשכות. (אגרות שומר אמונים אגרת מ"ה)

לימוד הזוהר היא העצה היעוצה לטמטום הלב. הטמטום הלב היא שנעשה לב האבן וכו', יש לזה עצה היעוצה והבחירה ביד האדם על ידי שמבטלין ליה וכו', ועצה היעוצה לזה ללמוד ספר הזוהר, כי זוהר הוא מלשון הארה שמאיר במקום החושך וכו', ובנידון שאר הלימוד יהיה בזה האופן מי שהוא בעל עסק גדול יהיה רוב לימודו בזוהר הקדוש אף שאינו מבין, כי מה איכפת לו שאינו מבין, אפילו הכי הוא סגולה. (ספר מאה שערים אמרי קדש)

העצה לינצל ממינות ואפיקורסות – לימוד הזוהר. אמר הרה"ק ר' מרדכי מלעכוויטש קודם ביאת משיח תתגבר מינות ואפיקורסות רחמנא ליצלן בעולם, העצה לזה להיזהר בשלושה דברים, והדבר הראשון הוא, לאמר בכל יום זוהר אף על פי שאינו מבין מה שאומר, כי אמירת זוהר מסוגלת לטהרת הלב. (אור ישרים, מירא דכיא) ולו עמי שומע לי, בדור הרע הזה שהמינות גובר, היו למדין עם תינוק בן תשעה שנים ספר הזוהר והתיקונים להגות בהם, והיה יראת חטאו קודמת לחכמתו ויתקיים. (נוצר חסד פרק ד' משנה כ')

לימוד הזוהר נותן כח וחיל לנשמה.

וגם דע לימוד הזוהר על כולה מועיל להשגה, כי דבריו הרמים לבד מאירים פני האדם ונותנים כח וחיל לנשמת האדם העוסק, ובהיפוך חלילה מאן דמתפרש מיניה כאלו פורש מכולא, כי כן דרשו עליו בימיו מאן דמתפרש מרבי שמעון כאלו מתפרש מכולא, "והשתא אף על פי שהוא אינו כאן, כבודו יש כאן", ודבריו הקדושים צריכים אנו ללמוד, ועל ידם אולי יזכה להשיג דבר מה, כי אם לא יועיל כולו יועיל מקצתו, כי הקליפה אי אפשר להסיר בפעם אחת כי מעט מעט אגרשנו. (טהרת הקודש הקדמון, עמ' קנ"ו)

לקריאת הזוהר המשותפת – ביחד אנו קוראים ספרי זוהר שלמים לחץ כאן

לעוד קריאה בנושא:

http://www.breslev-midot.com/lag_baomer_rashbi13.asp: http://www.ha-zohar.info/?p=4348#ixzz3TOvPLsWm

למה אנחנו מחכים? שניתן לכוחות הטומאה את העונג לקחת את כל זה מאיתנו? לתת ח"ו לקליפות להתגבר, כשאנחנו יכולים לכלותן? בואו נציל את העם היקר שלנו אחים ואחיות! בקלות ובאחדות 🙂

כל כך הרבה רווח (אם אתם מעדיפים לבחור רק את אחד מהדברים, גם מבורך! אך בליל פורים בואו נקרא יחד גם את פיטום הקטורת).

אתם איתנו בקריאה יומית (ואם לא מצליח לכם יומית אז פחות, העיקר לחזור לזה, כל צעד נחשב) בספר הזוהר, או תיקוני הזוהר, וכמובן פיטום הקטורת גירסת המקובלים עד בוא משיח ברחמים! הכל בלי נדר כמובן.

אתם בפנים?
הגיע הזמן לעשות תשובה

One comment

השאר תגובה