הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
ניצנוצי אור- להיכנס להיכל המלך