הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
” נשמה בתוך כד ” גלגול נשמות בחצר הבית-  המקובל הרב יצחק בצרי