הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
סגולה לרפואה שלמה ע"פ הרמב"ם , הסטייפלר,  החפץ חיים + תפילת חזקיהו לרפואה

סגולה לרפואה שלמה ע"פ הרמב"ם , הסטייפלר, החפץ חיים + תפילת חזקיהו לרפואה

*הרמב"ם זיע'א במורה נבוכים מציין: "אדם שחלה ונפל למשכב יקבל על עצמו הנהגה חדשה שאין מחוייבים מעיקר הדין לנהוג בה וממנה לא יסור כל ימי חייו , ובשכר זאת ישלח הקב"ה מזור ומרפא לכל תחלואיו ויקימו מחוליו."*

*אמר הסטייפלר רבינו יעקב ישראל קניבסקי זצ"ל: "אדם שחלה במחלה ולו הקשה ביותר , אם יתעסק רבות במצות הכנסת כלה הקב"ה יקימו מחוליו וישלח מזור ומרפא לכל תחלואיו".*

*אמר מרן ה'חפץ חיים' זצ"ל: "אדם שמתחבר לאנשים יראים ושלמים גם אם נגזרו עליו צרות מחלות ופורעניות, הקב"ה מבטלן מעליו ומשנה את מזלו מרעה לטובה כדי שידידיו הצדיקים לא יצטערו".*

*"אין זכות גדולה יותר ממזכה הרבים"!!! שמעת ? קראת ? עכשיו שלח/י לכל ישראל!!! יום מבורך!!! ויהי רצון שה' ישלח רפואה לכלל חולי עמו ישראל והבריאים יתמידו בבריאותם!!! אמן!!!!
..
ה?????????????????????????????????????????

תפילת חזקיהו

 

השאר תגובה