הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
סדרת הרצאות חדשה מבית סוד הגאולה – הוכחות לאמיתות התורה משמים

סדרת הרצאות חדשה מבית סוד הגאולה – הוכחות לאמיתות התורה משמים

סדרה חדשה של הרצאות – קצת טעימה "משער החמישים"

בסדרת הרצאות זו הוכחות לאמיתות התורה דרך הראשי תיבות, הסופי תיבות, הדילוגי אותיות, הגימטריות, והמספר 1820

מדברי הרמ"ק ידיעת סודות תורתנו הקדושה היא על ידי הצירופים, והגימטריות, והתמורות, וראשי תיבות, וסופי תיבות, ותוכי תיבות, וראשי פסוקים,

וסופי פסוקים,  ודילוג אותיות וצרוף אותיות… (פרדס רימונים)

הרצאה אחרונה שעלתה לדף


 

חלק 6 – 17.2.14 – חידושים חדשים סוד 1820

חלק 1

חלק 3

חלק 5

חלק 2

חלק 4

השאר תגובה