הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
סדרת סרטוני רמזי הגאולה | סרטוני דונלד טראמפ |

סדרת סרטוני רמזי הגאולה | סרטוני דונלד טראמפ |

חנוכת הישוב החדש על שם “דונלד טראמפ = 424

עם ראש המשלה ועם “דיויד פרידמן = 424

זה מפעולות  “משיח בן דוד = 424

רוצים להבין את הקשר?

סדרת סרטוני רמזי הגאולה תשפוך לנו אור על מה שקורה כאן