סודות מתמטיים ותורניים מדהימים נחשפים! | סרטון חדש

התורה ניתנה מבורא העולם ואנו נדהמים כאשר מתבוננים בה ומעמקים בה!
הסרטון מאת: אורן עברון

עוד הוכחות מדהימות לאמיתות התורה בדף הסרטים: הוכחות לאמיתות התורה