הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
סוד האותיות – במילה משיח מוצפן עת הגאולה | פוסט למתקדמים #4

סוד האותיות – במילה משיח מוצפן עת הגאולה | פוסט למתקדמים #4

כשניקח את המילה הכי מרכזית בגאולה… “משיח” ונבדוק אותה בריבוע כפול נקבל בדיוק את השנה 5776 פלא פלאים !!! – דוגמה לריבוע: צ צמ צמח = 358

כשנבדוק שני מילים הכי בסיסיות “מלך המשיח” ראו מה נקבל במילוי דמילוי פלא פלאים !!!

כשנכתוב את שנת התשע”ו במשולש מדורג שוב פעם נקבל את שנת 2015 ברגיל !!! אין את זה בשום שנה

כשנכתוב צמח דויד – נקבל במילוי דמילוי 3960 – דויד בן ישי = 396 – פלא פלאים!