הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
סוד המתמטיקה ומשיח | רמזים על שנת הגאולה תשע"ו | פוסט 3

סוד המתמטיקה ומשיח | רמזים על שנת הגאולה תשע"ו | פוסט 3

עדכון 5.8.2015

 


[5/8/2015, 12:37] סודות "ברית בין הביתרים"-(בראשית ,טו') והקשר להקמת מדינת ישראל ומועד הגאולה השלמה-מאמר מסכם. המשך למאמר זה

מאת ציון ס כידוע, ב"ברית בין הביתרים" ניכרת החוזה בין הקב"ה לבין אבי האומה (שבדרך), אברהם אבינו ע"ה. במאמר זה אשתדל לחשוף את הסודות הצפונים ב"ברית בין הביתרים" ואת הקשר למדינת ישראל ומועד הגאולה השלמה (!!!).
הקב"ה אומר/מבטיח  לאברהם את ארץ כנען, ארץ 10 העממים, אך קודם לירושת הארץ, העם שבדרך, ישתעבדו לגוי מסויים במשך 400 שנים, ולאחר מכן יצאו ברכוש גדול, וגם את הגוי שהעביד אותם,  הקב"ה ידון/ישפוט…ובהמשך מתואר כל מעשה הברית כולל ביתור  בעלי החיים (מלבד הצפור) וכו'…
מספר נתונים/עובדות רקע:-הברית התקיימה בארץ כנען, בשנת 2018 לבריאה, כשאברהם אבינו היה בן 70 (וכידוע, אברהם נולד בשנת 1948 !!! לבריאה).                         המספר 1948 הינו מספר לא "מקרי", כפי שמייד ניראה.  כידוע, גם מדינת ישראל נוסדה בשנת 1948 (למניינם), בשנת 5708/תש"ח לבריאה,  אולם ישנו עוד מספר 1948 והוא…מספר השנים שעברו מאז החורבן.  כיום, אנו בשנה ה-1947 לחורבן ביהמ"ק השני (3828 לבריאה)-כאשר כבר בראש השנה תשע"ו (פחות מחודשיים)- נתחיל את השנה ה-1948 לחורבן (!!!).             אנו רואים כאן רצף של 3 מספרים/תאריכים שונים הקשורים למספר 1948, כלומר יש כאן סגירת מעגל בשנה הקרובה/שבפתח. החלטתי לבדוק, ולכן הכפלתי 1948 × 3 וקיבלתי 5,844 שהינו מספר הפסוקים בתורה (עפ"י אחת השיטות, כאשר המספר "המקובל" הוא 5845).
יתר על כן, חיברתי את ספרות המספר 1948 וקיבלתי 22 שהן כנגד 22 אותיות, שבהן ניכתבה התורה, ובהן ניברא העולם ב-10 מאמרות. אנו רואים, איפוא, קשר הדוק  בין המספרים 1948 לתורת ישראל, לברית בין הביתרים ולמדינת ישראל. במאמר הקודם על "מקום קבורתו של משה רבינו ע"ה", הבאנו הוכחות כי בברית בין הביתרים הוצפנו סודות השעבוד , ארץ השיעבוד, מצרים(לא נאמר היכן ישתעבדו) והיציאה והגאולה לארץ ישראל(כנען, זה היה שמה אז)…                      במאמר זה, כאמור לעיל,  אשתדל להראות שאורך גלות בבל(70 שנים) ואורך גלות אדום/הגלות הנוכחית (1948) נירמזו כבר בברית בין הביתרים !!!                                       מאוד מעניין, מהבריאה (0) עד לידת אברהם 1948 שנים ומלידת אברהם עד הקמת מדינת ישראל 3760 שנים. כמו כן, מהבריאה (0)  עד לתחילת הספירה הנוצרית יש 3760 שנים, ומהספירה הנוצרית עד להקמת מדינת ישראל (ב-57708) יש 1948 שנים (!!!), וזה "נופל" בדיוק על שנת 1948 (למניינם)-מדהים  ! ! !         החלטתי לבדוק מה הקב"ה צפן במספרים הנ"ל והגעתי למסקנה שהקב"ה בחר בשנת 2018 לברית בין הביתרים, משום שמספר זה מורכב משנת לידתו של אברהם אבינו (1948) ומגילו בעת הברית (70) יחד=2018 !!!          המשכתי לחקור והתברר לי, כי המספר 70 הוא כנגד גלות בבל, ואילו המספר 1948 הוא כנגד גלות אדום/הנוכחית , כלומר שהגלות תסתיים לאיר 1948 שנים, בשנה ה-1948 לחורבן,  כלומר בשנה הקרובה תשע"ו !!!                               ואם אני צודק, הרי שזו ממש "פצצת אטום " וחידוש עצום !!! שהרי זהו סוד שרבים, גדולים וטובים ניסו לפצח במהלך אלפי השנים האחרונות. חלקם לא הצליחו , ומי שהצליח, הרי שלא גילה לנו, ע"מ לא לייאש את עם ישראל על אורך הגלות. אז מדוע עתה סוד זה נחשף ? ראשית, משום שאנו כבר "נוגעים" בשנת הגאולה ואין חשש ליאוש, והן משום שכתוב בזהר פרשת "וירא"- "כי לעת קץ אפילו ילדים של העולם ידעו את מועד הגאולה וכו…           אנו רואים כאן קשר מובהק בין שנת  לידת אברהם, הקמת המדינה והספירה הנוצרית. כך, הסברתי, בזמנו,  את המשמעות של המספר 3760, הקשור לרומי/אדום/ארה"ב השולטים כיום בעולם (ובנו)… ואף נתתי לכך תימוכין מפסוק בברית בין הבתרים שם כתוב:-"ואת הצפור לא בתר". צפור=376=עשו (=אדום)-כלומר את שנות גלות אדום הוא לא "בתר" (לא חשף)  לנו כדי לא לייאש אותנו על אורך הגלות.
אולם, עתה, ממש לפני פרשת "פינחס", שם נאמר "הנני נותן לו את בריתי שלום", התחוור לי פשר המספר 3760, הוא אכן, גם קשור לאדום/עשו, אך מצאתי דבר עמוק וחשוב יותר, והוא, שבברית בין הביתרים הקב"ה, צופה הדורות, כבר חישב את הסיבה לירידה למצרים ואת מועד הקמת מדינת ישראל בעתיד הרחוק. כידוע, הירידה למצרים ניגרמה עקב מכירת יוסף ע"י האחים (10) , משום  שהיתה שם שנאת חינם, כלומר,  לא היה שם "שלום".  10 האחים פגמו בשם "שלום"(376) שהוא אחד משמותיו של הקב"ה ואם נכפיל 10×376=3760 !!! כלומר, הקב"ה תכנן מראש, כי משנת לידתו של אבי האומה ב-1948 יעברו 3760 שנים עד להקמת מדינת ישראל, אשר עתה ברור כי היא ראשית צמיחתינו וגאולתינו (כידוע, לפני הפרי, מגיעה הקליפה, אשר תוסר בתקופה הקרובה, ואז ישאר רק הפרי הטוב). יתר על כן, בעוד כשנתיים, בשנת תשע"ח 5778 (2018 למניינם ) ימלאו בדיוק 3760 שנים מברית בין הביתרים (2018)- וזו סגירת מעגל שנייה ושלישית מדהימה ביותר !!!              שאלתי את עצמי, מדוע מסובב כל הסיבות הקב"ה, לא "סיבב" שהתאריך "יפול" בדיוק על שנת 2018 למניינם, כמו 2018 לבריאה (ברית בין הביתרים), וכפי שראינו עם המספרים 1948 ?  ומצאנו לפחות 2 סיבות לכך:-הקב"ה הגלה אותנו מישראל לאחר 850 שנים, שנתיים פחות ממניין המילה "ונושנתם"(852). חז"ל אמרו לנו, כי הקב"ה "יחזיר לנו את החוב" בגאולה השלמה ויקצר לנו את הגלות בשנתיים, וזה עונה על הפער בין תשע"ו ל-תשע"ח. אולם, ידידי הגאון, אורן  סייע לי ומצא כי אם ניכתוב "אלפיים ושמונה עשרה" (במילוי) בגימטריה=2015 !!! כמו כן, "ברית בין הבתרים"=1331= משיח )בגימטריה משולשת -סוד 1820 כי לה' המלוכה…
לסיכום, ניראה לי כי שנת הגאולה "בעתה" תוכננה מראש ,ע"י הקב"ה ,לשנת תשע"ח 5778, שהיא שנת ה-70 למדינת ישראל, אולם שנת הגאולה ד"אחישנה' היא שנת תשע"ו הבאה עלינו לטובה בקרוב ממש.
דבריי אלו, הנם רק תוספת קטנה לדברי הזהר, האריז"ל, הגר"א  בעל התניא החפץ חיים ועוד…אשר הן הבסיס לכל עיסוקינו בגאולה, במשיח וכו'…    המסקנה המתבקשת היא ,כי אנו ניצבים ממש לפני הגאולה בעין, ולכן, עלינו להוסיף, כ"א בתחומו :-באחדות, באהבת חינם, בלימוד התורה, במצוות, בחסד, בזיכוי הרבים  ולימוד זכות על כל עם ישראל, יחידים וקבוצות ולימוד זכות על ארץ ישראל.
ניתפלל שהגאולה, שתגיע מתי שהקב"ה יחליט  , תהא בחן ,בחסד וברחמים רבים, אכי"ר. לשאלות/הבהרות בנושא:- צד"ס- 052-8534502.
כולם מוזמנים לראות מקורות, מאמרים ,סרטונים וגימטריות באתר sod1820    נסו ותהנו..,ה"שלמות" תגיע כאשר יבוא אליהו (אליהו הוא פינחס)- שניהם עשו/יעשו שלום, בתוכנו ובינינו לבין אבינו שבשמים. ומתי יקרה החיבור בין אליהו(זכור לטוב) לפינחס(בריתי "שלום") ?  והתשובה:-"אליהו הנביא זכור לטוב"=400+שלום=376=776=תשע"ו… מאמר נוסף של צ.ס האם ידוע מקום קבורת משה רבינו?
אז נגיע לשלמות הזו. "שלמות"=776=תשע"ו

חשבון מתמטי מתבקש – מאת: יניב לוי
כתוב "אחרית כראשית" כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות
אם כך ננסה לשכפל את שיעבוד מצרים לאאחרית הימים
במצרים נגזר על ישראל 400 שנה שיעבוד וכידוע שהשעבוד היה 210 בלבד ,הוה אומר שהוריד לנו הקדוש ברוך הוא מהשעבוד 47.5 אחוז.כי כך החשבון
210=400-47.5% . עכשיו לאור הנתונים העולים מאתר הקודש כי להשם המלוכה , יש סברות גדולות מאד ש -י' טבת הוא זמן הלידה וביאת המשיח אם כך צער העיבור צריך להיות 9 חודשים אם נלך אחורה 9 חודש זה יביא אותנו לחודש ניסן ,ויתכן מאד שתחילת העיבור היה ב-יג" ניסן שבו היה תחילת הסכם הגרעין (טיוטת ההסכם)
עכשיו אחרית כראשית ,שגם עתה יוריד לנו הקדוש ברוך הוא שוב מהשעבוד וחבלי הלידה אז נוריד גם עתה_ 47.5% מסך ה9 חודשים וכך נעשה מיג" ניסן ועד י' טבת יש : 265 ימים
וכך נעשה. 139=265-47.5%
כלומר צער הלידה יהיה סך 139 יום בלבד
ואם נלך אחורה מ- י' טבת 139 יום נגיע ל כא" אב
(ואולי ל – כב" אב אם נחשיב את י' טבת גם לשיעבוד) על כל פנים אפשר להתנחם שאחרי צער הלידה יש בסוף יולדת שמחה. היולדת היא עם ישראל

 

 • מתמטיקה = 1820 (רגיל ומילוי)

 • משיח יבוא = 1820 (רגיל ומילוי)

 • אחדות = 1820 (רגיל ומילוי)

אנו מבינים מזה שהאחדות והחיבור (רמז בזה שכל הגימטריות הנ"ל רגיל + מילוי מביא לנו את מספר השלמות 1820) זאת אומרת האחדות והחיבור דרך המתמטיקה – תביא לנו את ההשגה בגדולת הבורא שזה חלק מהליך התגלותו של משיח

*********

מאת: סוד החשמל מאמר הסבר בנושא מָצִינוּ בַּזֹּהַר (וירא קטז:) בְּשֵׁשׁ מֵאוֹת שָׁנָה לָאֶלֶף הַשִּׁשִּׁי יִפָּתְחוּ שַׁעֲרֵי הַחָכְמָה לְמַעְלָה וּמַעְיָנוֹת הַחָכְמָה לְמַטָּה, וְיִתְכּוֹנֵן הָעוֹלָם לְהִכָּנֵס בַּשְּׁבִיעִי, כְּבֶן אָדָם שֶׁמִּתְכּוֹנֵן בְּיוֹם שִׁשִּׁי מִשֶּׁמַּעֲרִיב הַשֶּׁמֶשׁ לְהִכָּנֵס בְּשַׁבָּת. וְרוֹאִים שֶׁהַהֲכָנָה לַגְּאֻלָּה הִיא פְּתִיחַת מַעְיָנוֹת הַחָכְמָה לְמַטָּה בָּעוֹלָם הַקְּלִפּוֹת, כָּל הִתְפַּתְּחוּת הַטֶּכְנוֹלוֹגְיָה וְכוּ'. וּמְבֹאָר לִדְבָרֵינוּ שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְהָבִין אֶת פְּנִימִיּוּת הַתּוֹרָה הַשַׁיֶּכֶת לָעוֹלָמוֹת הָעֶלְיוֹנִים בְּלִי לְהִתְבּוֹנֵן בַּמְּשָׁלִים שֶׁל הָעוֹלָם הַתַּחְתּוֹן, עַל כֵּן חַיָּבִים שֶׁיִּפָּתְחוּ מַעְיָנוֹת הַחָכְמָה לְמַטָּה, וְהָעוֹלָם הַתַּחְתּוֹן יַגִּיעַ לִשְׁלֵמוּתוֹ הַגַּשְׁמִית לָתֵת אֶת כָּל הַמְּשָׁלִים הַנִּצְרָכִים. וּבִּפְרַט לְפִי מַה שֶּׁהֶרְאֵנוּ שֶׁהַמְּשָׁלִים הַטּוֹבִים בְּיוֹתֵר וְהָאֲמִתִּיִים בְּיוֹתֵר בָּאִים מֵהַגִּלּוּיִים הַמַּדָּעִיִּים שֶׁהִתְגַּלּוּ בִּפְתִיחַת מַעְיָנוֹת הַחָכְמָה לְמַטָּה. וְהוֹסִיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א שֶׁמָּשָׁל נִרְמָז בַּכָּתוּב (תהילים קג, יט) "וּמַלְכוּתוֹ בַּכֹּל מָשָׁלָה". הַיְינוּ שֶׁדֶּרֶךְ בְּחִינַת מָשָׁל אֶפְשָׁר לְהָבִין אֵיךְ מַלְכוּת ה' מִתְפַּשֶּׁטֶת בְּכָל הַבְּרִיאָה עַד לְמַטָּה מַטָּה. וְכֵן גַּשְׁמִי אוֹתִיּוֹת מַשִּׂיג, לְרַמֵּז שֶׁדֶּרֶךְ הַצִּמְצוּם שֶׁבַּגַּשְׁמִי אֶפְשָׁר לְהַשִּׂיג אֶת הָאֱלֹקוּת בַּדַּרְגָּה הַגְּבוֹהָה בְּיוֹתֵר, כִּי הַמָּשָׁל הָאֲמִתִּי הוּא בְּדִיּוּק כְּמוֹ הַנִּמְשָׁל, אֶלָּא שֶׁהִשְׁתַּלְשֵׁל לְדַרְגָּה נְמוּכָה. והוסיף הרה"ג ר' א. עברון שליט"א שמדעים תורה בגימטריא תשע"ה, ובמספר גדול עולה 1335, מספר הקץ של דניאל, לרמז שחיבור המדע לתורה הוא הכנה לקץ של שנת תשע"ה.

תזכורת "אותיות העברית" = 5776 משולש !!! מילוי ללא מילה = 1000 = משיח בן יוסף משיח בן דויד

זה מראה על מהות עניין הגאולה – להבין שבאותיות "העברית" גם מה שבני אדם "המציאו" זה בעצם אלוקי כי מלכותו בכל משלה וכי אין עוד מלבדו ו5776 זה שם קוד לשנת ה: שלמות = 776 – ביאת משיח = 776 תשע"ו = 776 שנת יהו-ה = 776 ואז נבין ש: ישראל לא חטא מעולם = 776 – כי בעצם אין עוד מלבדו והוא היחיד שקיים!

אותיות העברית

ראו גימטריות 1820 נוספות כאן – להסבר על מהות סוד 1820 – זמן הגאולה לפי הסוד בסרט "המקדש" להורדת תוכנת הרמז הטובה העולם לחץ כאן


מאת: ia

גילוי מעניין כתוב בפיוט לרבי אלעזר הקליר יוצרות שבת החודש שיהיה בחינת גילוי משיח ואח"כ יתכסה שבעה שבועים היינו שבע שמיטות כמו שנמצא הלשון הזה בדניאל
וְיִתְכַּסֶּה מֵהֶם שָׁבֻעִים שִׁבְעָה:
והנה ידוע שמלחמת ששת הימים היה בחי' של פקידה וגילוי של ניסי יסים שהשם ריחם על עם ישראל ששבו לקבל רחל מערת המכפה ולכותל המערבי בניסי ניסים. ומאז החל בחינה של כיסוי שמבקשים להחזיר כל השטחים וכו'
והנה אם נספור שבע שמיטות מאז נגיע לשנת תשע"ו בדיוק
ומדויק ביותר מדברי היוצרות שם במוסף:
וְלִירוּשָׁלַיִם מוֹפֵת הוּחַק בּוֹ כַּסּוֹת. מֵעֵין כָּל חַי לְהִתְכַּסּוֹת. נְקָמוֹת אֲשֶׁר בְּלֵב מְכֻסּוֹת. נִתְכְּנוּ בְּמוֹעֵד זֶה הֱיוֹת טְכֻסּוֹת. שֶׂה לְבֵית אָבוֹת מְנוֹת בְּמִכְסוֹת. סַבּוֹת עָלָיו עָסִיס אַרְבָּעָה כּוֹסוֹת:
והיינו שתהיה בחינה של גילוי בירושלים ושוב כיסוי
וידוע הסיפור בהמעשה הנפלא שהיה בהדין ודברים של רבינו הקדוש והנורא רבי אהרן מבעלזא עם הרה"ק אדמו"ר מקלויזבורג זצ"ל, פורסם בבטאון 'צאנז' אב תשס"ז, וזה תוכנו : אחרי מעמד הנחת אבן הפנה לקרית צאנז, ראה רבינו הקדוש [האדמו"ר ‏מקלויזנבורג זצ"ל] את איש אמונו, הרבני החסיד מוה"ר יחזקאל רייך ז"ל, שהתלוה עמו מארצות ‏הברית, אמר לו רבינו הקדוש: 'סע תל אביבה, לשחר את פני הרבי מבעלזא. אך זאת בקשתי, שתקשיב ‏היטב לדברי תורתו, וכשתשוב, ברצוני שתחזר לפני עליהם'. במהלך סעודות השבת אמר הרה"ק מבעלזא ‏דברי תורה על מה שאומרים בפיוט, ביוצרות של שבת החדש, 'הנה זה בא לפרקים'. שהגאולה העתידה ‏לא תבא בפעם אחת, אלא לפרקים. כשהגיע, ראה את רבינו הקדוש עומד וממתין עליו. הוא חזר בפניו ‏את דבריו של הרה"ק מבעלזא, שהגאלה וביאת המשיח לא יהיו בבת אחת אלא לפרקים. כששמע רבינו ‏הקדוש את הדברים פרץ בבכי, הוציא אנחה השוברת כל גופו של אדם ואמר: 'אוי ווי, סברתי שכעת ‏כבר יבוא משיח מיד, והנה הרבי מבעלזא אמר 'הנה זה בא לפרקים', ואם כן בודאי יבא לפרקים, אוי ‏ווי'. ביום שני, כשהגיע רבינו הקדוש אל הרה"ק מבעלזא, אמר לו: 'שמעתי שהרבי אמר שמשיח יבא ‏לפרקים. האמנם לא היה די במה שעברנו עד עתה? כל הצרות והפורעניות וחרבן כלל ישׂראל?'. ענה לו ‏הרה"ק מבעלזא: 'ראו נא מה שכתוב בהמשך, 'זמון לגאול רצוצים מארקים'. וכי ראוי להביא את משיח ‏בזמן כזה, כשבני ישׂראל שבורים ורצוצים, כשעדין לא באו לתקומה אחר החרבן? צריכים קודם כל ‏לקים את הכתוב שם, 'חשרת מים למלאת רקים, טעות לרוות וירקים, טלאים בו להקים'. ורק כשנקומם ‏את כלל ישׂראל כמעמדם הראשון ונשקם כל החרבות, נפעל להביא את משיח צדקנו', עכ"ד. והנה אם תסתכל עוד מה כתיב שם בהמשך היוצרות‏ ‏הנה זה בא לפרקים… בארבעה פרקים והוא פלאי (אגב אורחא ראיתי בספר שיצא לזכרו של הצדיק ה"חלבן" משערי חסד שכתב עוד כמה שנים לפני ‏קום ‏המדינה שהעמיק הרבה בכתבי הגר"א ויצא לו יהיו ג' ‏זמנים שבהם תהיה התעוררות ‏הגאולה, תש"ז – תש"ח, תשי"ז – תשי"ח (מלחמת סיני) תשכ"ז-‏תשכ"ח (ששת הימים) אך יש עוד לפרש שם עניין הארבעה פרקים שביוצרות כפשוטו ביוצרות ע"ד ביאור הגר"א בתיקו"ז דף קכ"ה שבארבע פרקים שהעולם נידון בהם יהיו ענינים של גאולה. בפסח: גאולה מהשעבוד. בראש השנה: גמר הנצחון על אומות העולם, עצרת: קבוץ גליות ע"י משה רבינו, ובסוכות בנין ביהמ"ק. אמנם מפשטות דבריו של הרה"ק מבעלזא נשמע שכבר עתה אנו בתהליך של "בארבעה פרקים", ודו"ק.

One comment

 1. צבי

  רמז בהגדה של פסח:
  בָּרוּךְ שׁוֹמֵר הַבְטָחָתוֹ לְיִשְׂרָאֵל, בָּרוּךְ הוּא.
  שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא חִשַּׁב אֶת הַקֵּץ לַעֲשׂוֹת = ל-תשע"ו

  לפי גירסת בני עדות מזרח כתוב: 'מחשב' את הקץ לעשות

השאר תגובה