הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
סוד השבת – סוד הנסיון – בצופן התורה | מצגת

סוד השבת – סוד הנסיון – בצופן התורה | מצגת

המצגות מאת שמואל רבר

עדכון 4.7.2019 נוספה מצגת על שבת קודש