הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
סוד צניעות האישה-  מצמרר! מה קורה שאדם מהרהר על אישה זרה? למה הירהורי עבירה קשים מעבירה? הסבר ע"פ פנימיות התורה- הרב יקותיאל פיש

סוד צניעות האישה- מצמרר! מה קורה שאדם מהרהר על אישה זרה? למה הירהורי עבירה קשים מעבירה? הסבר ע"פ פנימיות התורה- הרב יקותיאל פיש

 

חברים יקרים, אם תקראו המאמר  תבינו את המשמעות האדירה שיש לשמירת המחשבה מהרהורים  על אישה זרהכל חיותה של האישה הנשואה ( בכל המובנים כולל סיפוק הפנימי בחייה ושלוותה)  מגיע לה  מהחיבור שלה וזווגה עם  בעלה, וכאמור, בזכות זה היא  זוכה להביא חיים חדשים לעולם.  ולכן  הוסיף הרה"ג צדוק ניסן  שליט"א   שקודם שמתחתנת,אין לאישה מנוחה  ושקט בנפשה ככתוב (רות א, ט) " יתן ה'  לכם ומצאן מנוחה אישה בית אישה"  וברגע שמתחתנת.. מוצאת מנוחה לנפשה. ברגע  שאישה היא צנועה  היא מוגנת  מכוחות שליליים-  וכאשר הקשר שלה עם בעלה הוא טוב, אז  כל החיות  שמקבלת מבעלה מעניק שמחה  טבעית ופנימית וסיפוק מושלם בכל עיניני החיים.ולכן אם אדם זר מהרהר באישה, הסטרא אחרא פותח את השפע של האישה שהרהרו  בה ומוריד את זה דרך החימום באדם המהרהר, והוא כביכול גונב את השפע האמיתי שלה. ואע"פ שאינו עושה מעשה, עצם הירהור  כבר גונב את השפע שירד אצל הזכר המהרהר, ודבר זה פוגם בחיים של האישה שאינה מקבלת מבעלה את השפע האמיתי שלה וכו. וכן האדם המהרהר באישה זרה גורם לאשתו להשפיע לה שפע של אישה אחרת שירד אצלו! ואם אינה מקבלת את  החיים האמיתיים שהקב"ה ייעד עבורה, היא תהיה חסרה ותרגיש שכביכול חסר לה משהו. וכן רואים שהתורה הסמיכה בעשרת הדברות את " לא תנאף" ל"לא תגנוב" (לרמז שהנואף הוא גם גונב).

מאמר צניעות האישה- הרב יקותיאל פיש

וכן פרעה ואבימלך אע"פ שלא עשו מעשה, עצם ההירהור גרם שירד  שפע של קדושה שהיה שייך לשרה, ומזה השתלשל חורבן בית המקדש, ששפע הקדושה ירד לחיצוניים באותה בחינה,  כי בית המקדש הוא מקום הייחוד של הקב"ה ושכינתה. ושרה מסמלת את הנקבה הכללית שנקראת שכינה, ששרתה בבית המקדש.

חורבן בית  מקדש הראשון שנגרם מלקיחת שרה לבית  פרעה היה רק שבעים שנה, כיון שהיה רק הירהור בלבד! מה שאין כן חורבן בית מקדש השני שנגרם מלקיחת שרה לאבימלך, ששם היה גם משמוש היד, כמובא במדרש  (ילקוט, וירא צ) נמשך כבר קרוב לאלפיים שנה.

ודבר זה מצוי באישה שאין לה די סיפוקה מבעלה  שמחפשת להתבלט בחוץ וכו, והיא לא מבינה שהיא גורמת לעצמה את חוסר הסיפוק!. כי אישה צנועה  זוכה לקבל את השפע האמיתי שלה שמביא אותה לסיפוק מושלם בכל עיניני החיים ואינה נצרכת לחפש חס ושלום תשומת לב מהקליפות בחוץ.

וגם בעל שרואה שאשתו אינה מתנהגת בצניעות כהלכה בלבושה ודבורה וכו, שיקפיד להיזהר מאד בהסתכלות והרהור באישה אחרת, כמובא בשולחן ערוך(  אורח חיים רמ,ב) כדי להעביר לאשתו את השפע האמיתי שיתן לה  את הסיפוק המושלם ולא תצטרך לחפש חס ושלום במקומות  אחרים.

ומובא בשם הגר"א שכמו שמצוה לאנשים לשים כל יגיעתם בתורה, כך מצוה לנשים לשים כל יגיעתן בצניעות. וכשם שהיגיעה בתורה דואגת לאדם שיקבל את  השפע האמיתי שלו מצד הקדושה בכל העניינים, כך הצניעות לאישה פועלת את אותה פעולה ממש.

מצינו בגמרא (סוטה י')  אמר רבי יוחנן "כל המזנה אשתו מזנה עליו."

כן מצינו בזוהר ( ויצא, קנה)  שהרהור באישה אחרת מחליף נפש תחת נפש ( ולכן הילד שנולד נקרא בן תמורה, לרמז שהחליפו לו את הנפש, וכן מצינו בזוהר (ויצא קנד), הרהור  עיקר הוא, ועושה המעשה וכו, שההירהור הולך ונדבק באותה טיפה  והכל חזור חוזר אחר הירהור ומחשבה. והמחשבה  באישה אחרת בזמן תשמיש קרובים הבנים לידי ממזרות.

ולכן מצינו במדרש  (במדב"ר א,ג)"יפה היא הצניעות, וכן מצינו במדרש (פסיקתא מו, א) אין לך חיבה לפני המקום מן הצניעות.

ומצינו בגמרא (יבמות , ס"ג) אשה יפה אשרי בעלה מספר ימיו כפליים". ורש"י מפרש… אישה  צנועה שהיא יפה בעיני בעלה, הוא מקבל את החיים שלה כדי להעביר לה, ומספר ימיו כפליים ממש.

 

 

השאר תגובה