הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
סוד 1820 Secret | סרטון/ומצגת

סוד 1820 Secret | סרטון/ומצגת

הסוד הגדול בכל הזמנים – סוד 1820 | סרטון

ממצא חדש 8/5/2022 !!

המילוי (הפנימיות) של "סימטריה אלהית" הוא

 1820 = סוד הויה (שם אתר זה)

3580 = משיח

 

עדכון קודם

מאת ליאור שטרית: ה׳תשפ״א ר״ת

א׳ור ה׳גנוז ש׳ל פ׳נימיות הת׳ורה.

שימו לב לגימטריה הבאה


אור הגנוז של פנימיות התורה = 1,820- סוד הוי״ה (70*26)
1,820 זהו מספר הפעמים בהם מופיע שם ׳הוי״ה׳ בכל התורה.

זהו שמו של האתר שלנו

מה זה המסתתר 2269 ?

כשתתגלה פנימיות התורה. נגיע למצב שהכל יתחיל מהתחלה. העולם יחזור לאתחול. ששם הקב"ה מלך עליון רם ונישא ששליט על הכל. לא החיסון יציל אתכם. רק ההכרה במלכות ה' תציל

אתחול העולם = 2269 

אתחול העולם = 596 = ירושלים

3333 מהחזקים שיש

 קוד הבריאה = 333 גרעין = 333 - בנימין נתניהו = 1333

112 = י-הוה + א-להים - משיח = 112 (אתבש)

שימו לב למה אנו נכנסים 

מצורף הסרטון על הסוד הגדול בכל הזמנים סוד 1820

סוד 1820 | מצגת

קצת גימטריה

1820 Secret | באנגלית

El secreto del número 1820