הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
סולם ההצלה לדור אחרון-  לימוד הזוהר מבטל גזרות