הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
סולם ההצלה לדור אחרון-  לימוד הזוהר מבטל גזרות