הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
עשרה בטבת, האם הגאולה נדחתה לניסן? | סיכום אירועים בעולם חודש 11 למניינם | המשך הסכסוך טורקיה ורוסיה על פי הגר"א | כדור אש נופל בארה"ב 22.12 | סרטי סוד תורה

עשרה בטבת, האם הגאולה נדחתה לניסן? | סיכום אירועים בעולם חודש 11 למניינם | המשך הסכסוך טורקיה ורוסיה על פי הגר"א | כדור אש נופל בארה"ב 22.12 | סרטי סוד תורה

נוסף סרטון חדש מאת: 'סוד תורה' עשרה בטבת, האם הגאולה נדחתה לניסן?

– סרט שני טורקיה רוסיה ע"פ הגר"א

סרט שלישי סיכום אירועים בעולם לחודש 11 למנינם

 

עשרות אנשים מלאס וגאס עד צפון קליפורניה יום שלישי בלילה 22.12.2015 אור בהיר נע על פני השמים.

2 Comments

 1. שלום

  חברים, כנראה שדברי לא הובנו כהלכה. צריך להיות טיפש כדי לבוא בטענה לאתר "כי לה' המלוכה' על כך שהמשיח לא הגיע. ביאת המשיח הוא תהליך אלוקי עצום שהחל לפני אלפי שנים, אך יחד עם זאת במשך השנתיים במשך שנתיים ( או לפחות בשנה האחרונה שאני עוקב אחרי הדיווחים מהאתר) הדיווחים על ביאת המשיח – במיוחד ע"פ צפונות התורה – דובר על גאולה בפועל ממש, וזה לא קרה !!!
  לכן עכשיו כל אחד יכול להעלות את כל הספקולציות שלו (עיבור נשמת משיח, הכל קרה רק שאנחנו לא רואים, ניסיון, יתבררו ויתלבנו, וכו' ) מכאן מגיעה האכזבה, ציפינו על סמך הפרסומים לגאולה בפועל, לראות את המשיח בעיניים ולצערנו זה לא קרה.
  יהי רצון שזה יקרה ברחמים גדולים השנה.

 2. שושנה לוי

  שלום לכן אני לא מבינה מה בכלל הטענות שלכם על אתר כי לה' המלוכה כי אף אחד לא יכול לדעת מתי יבוא משיח ותאריך עשרה בטבת הוא תאריך שבו יונק התנין כוח גדול ולכן זה יכול להיות זמן של גאולה אבל גם זמן של פורענות תראו מה כתוב באתר בת קול ישראל כי אם לא יצאו לבקש משיח אז התאריך הזה הוא זמן פורענות חייבים לחזור בתשובה כי כנראה נגזירה גזירה רעה שיעור פרשת ויחי:

  מה קרה בעשרה בטבת שנת תשע"ו ,ומי ייתן את הדין על כך?

  מהו סוד כוחה של קליפת ישמעאל (הערבים) והערב רב (היהודים)?

  מדוע מתים יהודים קדושים שומרי תורה ומצוות?

  בצום עשרה בטבת התעורר פעם שלישית התנין הגדול לינוק את כוחו מכוח הקדושה, להילחם בקודשא בריך הוא ובעם ישראל, זו המלחמה העליונה הנוראה ביותר, מלחמה שהתנין הגדול מתכחש לכוחו של קודשא בריך הוא, במלחמה זו עתיד קודשא בריך הוא לאגחא ביה קרבא, ולהילחם בכוחו וגבורתו, והנה בתאריך י' בטבת ינק ההוא תנינא כוח נוסף,

  ואתם בני האהובה מה עשיתם ביום זה?

  חלק מכם: ישב והתענה וחיכה לארוחה דשנה בסיום הצום,

  חלק מכם: התאסף בעצרות שוא ובזעקות שמע ישראל,

  חלק מכם: תלה תקוות וציפיות, בתאריך י' בטבת, שביום זה יבוא משיח בן דוד,גילוי משיח סוד נורא וחתום מכל בריה, ואין מי שיתעורר לחשב חשבונו של עולם, מלחמת קודשא בריך הוא בתנין הגדול, מלחמת קליפת ישמעאל ועשיו, מלחמת קליפת עמלק וערב רב, אין מי שיתעורר לצאת בזעקה לרחובה של עיר לזעוק לעתיקא קדישא וגילוי משיח,

  חשבתם שמשיח יבוא לגן של שושנים, ויחלק זרי פרחים???

  חשבתם שמשיח יבוא לקול תרועת ההמונים בשירים וניגונים???

  חשבתם שמשיח מקבץ לעצמו חסידים ומשבק"ים וקובע שעות קבלת קהל ???

  חשבתם שמשיח גר בדירת פאר, ונוסע ברכבי יוקרה, עם שמשים ועוזרים???

  משיח עני הרוכב על חמור, איש נבזה, חדל אישים, ידוע חולי, מיוסר במכאובים, משיח טב מלגאו ולבושא דיליה ביש, דא איהו עני ורוכב על חמור" (טוב מבפנים ולבושו רע, זהו עני ורוכב על חמור). משיח בחינה של עטרת מלכות כי יהיה לו מדרגה אלוקית נבדלת, משיח מקושר ומחובר לאין סוף ברוך הוא, ללא כלים של משפיע ומקבל, משיח מעורר את עתיקא קדישא להתגלות בעולם הזה, דבר שלא נעשה מבריאת העולם, כי בעתיקא תליא מילתא, משיח מתקן עולם במלכות שדי, משיח נשמתו מפנימיות דעתיק יומין , משיח נשמתו יחידה בדור, והדברים עמוקים, משיח ממית ברוח פיו, כל בעלי גאווה חילונים דתיים חרדים, אין משוא פנים אוי לאותם בעל גאווה שיימצאו בזמן התגלות משיח, חוש ריח מיוחד למשיח בן דוד להריח באנשים שחיכו לו וציפו לביאתו, חוש ריח לאנשים שמייחדים כל מעשיהם לקודשא בריך הוא ושכינתיה, משיח מחדש וגואל את העולם כולו, ממצב של קטסטרופה, ותוהו ובוהו, למצב של וידעו אותי כולם מקטנם ועד גדלם, כי תורה חדשה מאיתו תצא וכל תורה הבל לעומת תורתו של משיח,

  יען כי אין איש זועק באמת על מלכות בית שמיים ומלכות בית דוד, יבואו על העם צרות רעות ורבות, עשרה בטבת ייזכר לדורות, כי היה זמן מיועד לדין וישועה, ו נהפך לרעה גדולה על יושבי הארץ הזאת,

  ראו כי במוצאי סוכות נרצחו שני יהודים הק' בשער המוביל לבית המקדש שער שכם הק' אהרון בנט, והק' נחמיה לביא, והנה במוצאי עשרה בטבת נרצחו שני יהודים, הק' ראובן בירמכר, והק' עופר בן ארי,

  כמוצאי הושענה רבה, כך מוצאי עשרה בטבת, התחזקה קליפת ישמעאל וקליפת הערב רב כשנרצחו יהודים קדושים ע"י ערבים (קליפת ישמעאל) ושוטרים (מלכות דערב רב), ואין מי שיאמר ידינו לא שפכו את הדם הזה, כי בסיבתכם מתחזק ההוא תנין, ומחולל שם שמיים, ואתם היושבים ברחבי הארץ רגועים ושאננים, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, איש בבית מדרשו, איש בעבודתו, חושבים כי באתם אל המנוחה ואל הנחלה בארץ ישראל, ראו כי רעה גדולה נגד פניכם, לא קיבץ אתכם קודשא בריך הוא מכל ארצות העולם, אלא להמליך שמו ולקבל מלכות בית דוד, והנה התקבצתם והתאספתם לאסיפה רעה, לקבל עול מלכות בשר ודם, מלכות פוליטקאים וחברי כנסת, מלכות רבנים אדמורים וראשי ישיבות, כל הנוגע במלכות משיח, ייכרת וייפגם, הגיע זמן מלכות בית דוד הנמצא ופועל את פעולותיו ללא ידיעת מאן דהוא, ועל כסאו לא יישב זר, ולא ינחלו אחרים את כבודו, כי בשם קדשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד, וקודם שתתגלה מלכות בית דוד תבוטל מלכות בשר ודם בכל העולם ובארץ ישראל, מלכות דערב רב הנגוע בזימה, ומלכות שקר של רבנים ואנשי ציבור, הנגועים בכבוד זימה וממון,

  סוד נורא מתגלה: כי קליפת ישמעאל נוגעת במקומות גבוהים בעולמות הרוחניים העליונים , וישמעאל מתעלה מעלה מעלה, כי בני ישמעאל יודעים לרצות קונם, כי ירשו ירושת האמונה והחסד מאביהם הראשון אברהם אבינו ע"ה, וכוח מידתם רמוז בישמע-"אל" שמידת אל חסד גמור ללא תנאים ועליהם יתנבא בלעם אוי מי יחיה משומו אל, וזה שנאמר הֵם קִנְאוּנִי בְלֹא-אֵל כִּֽעֲסוּנִי בְּהַבְלֵיהֶם וַֽאֲנִי אַקְנִיאֵם בְּלֹא-עָם בְּגוֹי נָבָל אַכְעִיסֵֽם: ,

  הם קנאוני בלא אל – בני ישראל שכח את אלוהיו "אלוהי אמת" אין איש היודע סוד האמונה, רזא דמיהמנותא, רזא דיחודא, ונאמר בדברי הימים "וימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת", וגם קיום התורה והמצוות ללא "אל" דעו כי תורת משה רבינו בלי "אלוהי אמת" אינה שווה כלום, וזו המלחמה העליונה והפנימית בעולמות העליונים,

  ואני אקניאם בלא עם,- כי הישמעלי מקנא לאלוהים, הורג וטובח בכוח בשם האל הגדול, ושם אלוקים שגור בפיו,

  והנה אצל הערבים גדל מלך המשיח, ומשיח מתעלה על דרגת הערבים כי בישמעאל נאמר ושנים עשר נשיאים יוליד, נשיאים חסר כתיב מלשון עננים כי סודו חסדים ומיים עליונים, אך לבסוף יתבטל כענן ע"י מלך המשיח, המתעלה מעל הישמעלים, ומגלה עתיקא קדישא, בני האהובה צאו מתוך הערב רב, וזעקו בכל מקום לגילוי משיח ועתיקא קדישא,

  סדר תפילה לגילוי משיח ולהינצל מקליפת עשיו וישמעאל

  סדר תפילה לעורר שפע מעתיקא קדישא
  https://batkolisrael.wordpress.com/

השאר תגובה