הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
התחזקות עצומה באמונה והשגחה פרטית | סיפורים | עלוני באר הפרשה | קראו ותחי נפשכם

התחזקות עצומה באמונה והשגחה פרטית | סיפורים | עלוני באר הפרשה | קראו ותחי נפשכם

גם אחרי שבת עלון אקטואלי ביותר מסביר את סוד החיים סוד האמונה. אמונה זה דבר שצריך חיזוק יום יום. כמו שאתה מחמם קפה יום יום ולא אומר חיממתי אתמול כך האמונה. לכן אנו מצווים על זכירת יציאת מצרים פעמים ביום ועוד… מי שמבין וחי לפי הדרכת האמונה בעלון זוכה לצאת לגאולה…
1800

ביקש יעקב לגלות להם את הקץ… כשמגלים שהקב”ה נמצא בכל מקום כבר יוצאים מהגלות … דברים נפלאים בעמוד ה’ בעלון באר הפרשה קראו ותחי נפשכם…

1780
עלון באר הפרשה פרשת מקץ – שבת חנוכה – אמונה ובטחון בה’ זה כל החיים… הגיע הזמן להתחיל פשוט לחיות !!
1778
עלון באר הפרשה פרשת בראשית
1769
עלון השגחה פרטית… הגיע הזמן להתחיל לחיות חיים חדשים
השגחה פרטית בהעלותך – שלח 20
מתוך עלון באר הפרשה פרשת פקודי
עצה חשובה:  קודם שיצטרכו להרגיש על בשרם בצרות וייסורים,  כדי להתקרב לקב”ה. העצה היא שמיד יכירו וידעו שכל הקורות אותם תלויים ועומדים ברצון ה’

פקודי

מתוך עלון פרשת משפטים – כל מה שקורה לאדם הכל בהשגחה. חובה להתחזק בזה יום יום כמו שאתה מחמם קפה יום יום. ולא אומר חיממתי אתמול זה הספיק

להורדת העלון המלא לחץ 


מתוך עלון “באר האמונה” פרשת יתרו קראו ותחי נפשכם לחץ כאן להורדה


עלון פרשת בשלח להורדה


מתוך עלון פרשת וארא ‘וארא’ עולה לראשי תיבות אני ראשון ואני אחרון,
לומר לך שזהו כל הפרשה כולה לדעת כי אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלוקים (‘מבלעדי אין אלוקים נרמזת בראשי התיבות),

לקריאת העלון לחץ כאן

מתוך עלון פרשת שמות: ישנם אנשים שעדיין משועבדים הם תחת סבלות מצרים וכל הילוכם שיחם ושיגם הוא כמו שה”טבע” שולט בעולם ח”ו ובעינהם העובד ומתייגע מרוויח פת לחמו וחושבים שכפי ריבוי העבודה והיגיעה כך ריבוי הפרנסה. אבל מי שכבר “יצא ממצרים” מאמין שהבורא יתב”ש מנהיג עולם ומלואו, וזה האיש לא ישתגע ולא יתלה אחר מצוות ‘ההשתדלות’ לפרנסה, בידעו כי ממילא הכל בידי הקב”ה, ומה יתן לו ומה יוסיף לו ריבוי ההשתדלות.

לתחילת קריאת העלון גלול לדף 3 בקובץ הבא

bear
מתוך עלון באר הפרשה פרשת ויחי (אגב: תקף לכל יום) ביקש יעקב לגלות להם את הקץ ונסתלקה ממנו שכינה, ומבאר השפת אמת זי”ע שביקש יעקב לגלות לבניו שגם בתוך הגלות נמצא השי”ת והכל מכוחו שהוא בהסתר אלא שאם היו משיגים ידיעה זו ממילא היתה בטילה מהם גזירת גלות שהרי אין זה נחשב לגלות אם רואה את ה’ בכל מקום ומקום, כי כאשר יודע שאין זה אלא הסתר והעלם מיד מתבטלים כל הדינים וההסתרים ומתגלה אורו של הקב”ה, על כן נסתלקה ממנו שכינה מאחר שרצונו של הקב”ה שיהיו בני ישראל בגלות.

לתחילת קריאת העלון גלול לדף 4 בקובץ הבא

bear vayehi


עדכון קודם: סיפורי השגחה פרטית ממאזינים | מתעדכן

להלן סיפורים מדהימים של השגחות פרטיות וניסי ה’ יתברך כפי שנמסרו בקוי המידע

נוסף סיפור מוות קליני ממקור ראשון

ערב יום כיפור נוסף סיפור מעניין בנושא: “כליות יועצות”

סיפורים קודמים:

לסיפור השגחה פרטית מדהים המצבה והקבר, אייר תשע”ח לחץ כאן

סיפורים נוספים